TOPPÅR: Selv om slutten på 2017 ble roligere enn antatt ved overgrepsmottaket i Østfold, står fjoråret likevel igjen med en klar økning i antall pasienter, forteller mottaksleder Ann Helen Lomsdalen.

Pågangen ved overgrepsmottaket har økt med over 20 prosent på ett år

Overgrepsmottaket i Østfold opplevde en økt pågang i 2017 på over 20 prosent. – Det er markant, og skyldes forhåpentligvis at flere tør å oppsøke oss, sier mottaksleder Ann Helen Lomsdalen.

 

– Det kan fortsatt dukke opp nye saker, men erfaringsmessig kommer rundt halvparten av dem som oppsøker oss akutt og de fleste andre i løpet av to-tre dager. Jo lengre tid det tar fra overgrepet har skjedd, jo større sannsynlighet er det for at de dropper å oppsøke mottaket, sier Lomsdalen.

Roligere nyttårsfest

I romjula fortalte mottakslederen at de ofte opplever en økning i antall saker de siste dagene i året, men dette ser ikke ut til å ha vært tilfelle i 2017.

– Rundt romjula og nyttårshelgen i 2015/16 hadde vi så mange som sju saker. Nå fikk vi inn to nye saker i løpet av nyttårshelgen – begge lørdag – og så langt har vi ikke fått noen henvendelser i forbindelse med nyttårsaften, oppsummerer Lomsdalen.

– Begge de to sakene gjelder voldtekter der det er en relasjon mellom gjerningspersonen og offeret. Det er veldig sjeldent vi får inn pasienter som har blitt utsatt for overfallsvoldtekter.

Økt oppmerksomhet

Det som likevel er klart er at 2017 står igjen som et nytt «toppår» ved det felles overgrepsmottaket for Østfold-kommunene. 88 pasienter oppsøkte mottaket i fjor, mot 72 i 2016.

– En økning på 16 pasienter høres kanskje ikke så mye ut, men når vi opererer med såpass små tall er det likevel markant. Vi ser at det er et økt fokus på seksuelle overgrep i mediene – både gjennom metoo-kampanjen og generelt – og tenker at det er med og bidrar til å senke terskelen for å oppsøke overgrepsmottaket.

– Samtidig vet vi at det er store mørketall. Bare 10–12 prosent av dem som blir utsatt for voldtekter kommer til oss, sier Lomsdalen.

Sammenheng med byliv

Som Dagsavisen Østfold har fortalt tidligere, var mai måneden flest oppsøkte mottaket i Helsehuset på Kråkerøy i 2017.

Da var hele 13 personer innom, det høyeste antallet pasienter de har tatt imot på én måned noensinne.

– I løpet av hele desember hadde vi åtte pasienter innom, og det er flere enn de seks som oppsøkte oss i både juli og august – måneder det vanligvis oppstår mange saker. Det er ikke noen klar systematikk i når overgrepene skjer, men vi vet at det ofte er flere hendelser i forbindelse med festivaler, julebordsesong og andre perioder der det er mange folk ute på byen, utdyper Lomsdalen.

To anmeldelser

Hun mener likevel det kan trekkes noe positivt ut av at mottaket opplever stadig økende pågang.

– Vi håper og tror økningen skyldes at flere tør å oppsøke mottaket, og har heldigvis ikke belegg for å si at det har skjedd flere voldtekter i fylket det siste året.

Øst politidistrikt opplyser at de har mottatt to voldtektsanmeldelser i løpet av siste halvdel av desember, men det er uvisst om disse sakene har sammenheng med personene som har oppsøkt overgrepsmottaket.