Østfold får juling i kommunekåring

Kun to av Østfolds 18 kommuner er inne blant de 100 beste i NHOs Kommune-NM, og ingen andre fylker har en dårligere topplassering.

– Det er ikke godt nok, og jeg vet at alle ordførere i fylket jobber utrettelig for å gjøre noe med det. Kombinasjonen av at vi topper statistikker på arbeidsledighet, antall uføre og drop outs slår negativt ut på denne typen målinger, og det er ting som tar tid å snu, sier Råde-ordfører René Rafshol.

Nylig lanserte NHO sin ferskeste utgave av sitt årlige Kommune-NM, en rangering av norske kommuner etter hvor gode betingelser de har for verdiskapning. De fem parametrene det måles på er næringsliv, arbeidsmarked, befolkningsutvikling, kompetanse og kommuneøkonomi.

– Velkjent utfordring

Man må langt ned på lista for å finne beste Østfold-kommune, Råde på en 89. plass, og Fredrikstad er den eneste av de øvrige 17 kommunene i fylket som rangeres blant de 100 beste. Selv om Rafshol er øverste politiske leder i fylkets «vinnerkommune», erkjenner han at Østfold som helhet har en lang vei å gå.

– Den generelle utfordringen vår er arbeidsmarkedet og kompetansenivået, og der kommer også vi i Råde dårlig ut med henholdsvis 228. og 217. plass. Det henger nok igjen at vi er et gammelt industri- og jordbruksfylke med lite krav til høyere utdanning, mener ordføreren og Østfold Høyre-lederen.

Regiondirektør i NHO Østfold, Roald Gulbrandsen (bildet), er heller ikke overbegeistret over de lokale resultatene i kåringen.

– Næringslivet vårt gjør det bra, og vi har en kraftigere jobbvekst enn landsgjennomsnittet. Likevel skårer de fleste kommunene våre dårlig, og det henger mye sammen med den velkjente utfordringen at altfor mange havner utenfor arbeidslivet, mener Gulbrandsen.

Skole og vei

I kåringen er det en klar mismatch mellom næringsliv og befolkningsutvikling på den ene siden – der mange Østfold-kommuner gjør det godt – og arbeidsmarked og kompetanse i den andre enden av skalaen. Gulbrandsen trekker derfor spesielt fram tre utfordringer som må løses for at Østfold-kommunene skal avansere på listene.

– Østfold-samfunnet må sørge for god yrkesfagopplæring – at flere går ut med gode karakterer, og færre med dårlige. I tillegg må vi holde trykket oppe i arbeidet med gode veier og andre samferdselsløsninger, og det siste jeg vil trekke fram er en offensiv arealforvaltning som gir gode vilkår for allerede etablerte bedrifter og dem som ønsker å etablere seg i regionen.

Til tross for at samlet resultat i fylket ikke er så mye å juble for, kan Råde-ordføreren i alle fall konstatere at hans kommune har tatt store steg de siste årene – 67 plasser opp i Kommune-NM fra 2013 til 2017.

– For ikke lenge siden var vi en ROBEK-kommune. Grepene vi har gjort for å sikre en sunnere økonomi har nok hatt mye å si for spranget vi har tatt. I tillegg har vi hatt flere nye næringsetableringer, mye på grunn av beliggenheten mellom tre byer. Og så har vi hatt god tilflytting, påpeker Rafshol.

Optimistisk

Han peker også på næringsvennlighet som en viktig årsak til klatringen.

– Vi sier ja når vi kan, og nei bare når vi må. I alle våre budsjetter har vi lagt inn at vi skal se positivt på søknader fra næringsdrivende, og har en åpen dør-policy og godt samarbeid mellom politikere og administrasjon opp mot dem som ønsker å etablere seg.

– Gaselle-kåringen (Dagens Næringslivs kåring av Norges raskest voksende bedrifter, journ.anm.) fra 2017, med tre Råde-bedrifter på topp i Østfold, viser at vi har gjort mye riktig, fortsetter Høyre-toppen.

Når han blir bedt om å spå utviklingen i fylket de neste ti årene, ser han atskillig mer positivt på framtida enn på dagens situasjon.

– De aller fleste kommunene i Østfold ligger sentralt til, og det er flere som flytter til fylket enn ut av det. Om noen år vil vi ha flere personer med høyere utdanning og flere nyetableringer. Hvis kommunene og næringslivet fortsetter å samarbeide om tilrettelegging tror jeg vi står bedre rustet til å takle svingninger i økonomien enn mange andre fylker, for vi er vant til å stå i stormen, sier Rafshol.