Østfold er på røyketoppen

Finnmark har opplevd en nedgang i antallet dagligrøykere fra 32 til 15 prosent av befolkningen på ti år. Østfoldingene røyker mest, mens Oslo er på røykebunnen.

Av NTB

Verdens tobakksfrie dag markeres årlig 31. mai, og i internasjonal sammenheng kommer Norge relativt godt ut når det gjelder hvor stor del av befolkningen som røyker daglig, ifølge Statistisk sentralbyrå , som sammenligner Norge med andre medlemsland i OECD.

Her til lands har Finnmark har hatt den største nedgangen når periodene 2004–2008 og 2014–2018 sammenlignes.

På et tiår har antallet mannlige dagligrøykere i fylket sunket fra 31 til 14 prosent. Kvinneandelen har hatt en nedgang fra 33 til 16 prosent. Samtidig har andelen «av-og-til-røykere» steget fra 7 til 12 prosent og er høyest i landet.

Mye av nedgangen skyldes trolig økt snusing. 16 prosent av finnmarkinger snuser daglig.

LES OGSÅ: For 15 år siden ble Dagfinn Høybråten truet på livet. Han hadde innført røykeloven.

Østfold på topp

Østfold er på røyketoppen. 16 prosent av befolkningen mellom 16 og 74 år røyker daglig, noe som er nedgang fra 25 prosent fra 2004–2008. I tillegg røyker 8 prosent av østfoldingene av og til.

LES OGSÅ: – Vi har fått streng beskjed om ikke å si noe

Telemark og Finnmark følger like bak med 15 prosent av befolkningen, mens 14 prosent av austegdene og hedmarkingene er dagligrøykere.

Kun 8 prosent av befolkningen i Oslo røyker daglig, men hovedstaden har nest høyest andel «av-og-til-røykere» med en prosentandel på 11. Akershus røyker nest minst, mens Vest-Agder, Hordaland og Sogn og Fjordane følger like bak.

Kjønnsforskjeller

Kvinner i Vest-Agder og Oslo røyker minst. Kun 7 prosent av kvinnene i fylket røyker daglig, mens finnmarkskvinnene topper listen.

17 prosent av menn i Østfold røyker fast mot 9 prosent av mennene i Oslo og Akershus. Hver tiende mann i Oppland er dagligrøyker.

Det foreligger ikke tall fra Trøndelag.

(©NTB)