Ørebekk – Simo er Tores store veiprosjekt i Fredrikstad

– Med en forlenget byggetid på nesten to år er det etterlengtet å ferdigstille prosjektet, smiler prosjektleder Tore Veum (49).

Hvem: Tore Veum (49)
Hva: Prosjektleder i Statens vegvesen.
Hvorfor: 15. november åpnes veistrekningen Simo–Ørebekk.

 

Det nærmer seg ferdigstillelse av prosjektet Simo-Ørebekk. En dag du har sett fram til?

– Ja, det er veldig fint å se at vi nærmer oss trafikkåpning for hele strekningen. Med en forlenget byggetid på nesten to år er det etterlengtet å ferdigstille prosjektet.

Det har blitt noen år med byggearbeider?

– Selve byggearbeidene startet høsten 2015 og har dermed pågått i fire år. Et slikt prosjekt omfatter tidkrevende forberedelser og enkelte medarbeidere i prosjektet, inklusiv meg selv, har jobbet med strekningen Ørebekk-Simo fra 2011.

Er den nye trafikkmaskinen på Ørebekk unik i Fredrikstad-sammenheng?

– Prosjektet inkluderer høy prioritering av gang- og sykkelveitiltak. Derfor er det bygget en fire meter bred betongtunnel gjennom Ørebekk-krysset for å gjøre det lettere å passere for dem som kommer på sykkel langs riksvei 110. Rundkjøringen på et lokk – for trafikk fra og til Gressvik over gjennomgangstrafikken på riksvei 110 – har vi ikke tilsvarende løsning for i Fredrikstad.

Kan du anslå hvor mange personer som har vært involvert i prosjektet?

– Under større støpearbeider har det vært opp mot 100 involverte bare i løpet av ett døgn.

Snart skal prominente gjester innvie den nye traseen – er alt hundre prosent ferdig fra deres side?

– Vi jobber fortsatt med planleggingen av åpningsarrangementet. 15. november planlegger vi også at innkrevingen av bompenger starter i bomringen rundt Fredrikstad.

Det har vært noen utfordringer underveis?

– Prosjektet har som kjent blitt betydelig forsinket og det i seg selv har gitt mange utfordringer i forhold til berørte grunneiere som er naboer til prosjektet, og det har påvirket ressurssituasjonen hos de involverte partene. Arbeidene med fundamenteringen av Seut bru ga utfordringer som toppet seg høsten 2018 hvor det for en periode var stopp i arbeidene.

Hva var årsaken til at totalprisen spratt opp fra 675 til 920 millioner kroner?

– Forlenget byggetid med mange involverte er kostnadsdrivende i seg selv. I tillegg har utfordringer med fundamenteringen av bruene ved Seut bidratt til foreliggende kostnadsøkninger. Prisindeksregulering utgjør også en stor andel når de to tallene sammenlignes. Styringsrammen på 675 millioner kroner var gitt i 2014 kroner og indeksregulering utgjør omtrent 100 millioner av de 920 millionene.

Les også: Regjeringen gir 94 millioner til Seut-brua

Det er stor trafikkbelastning i området, det må ha påvirket arbeidet?

– Det er riktig. Stor trafikkmengde, og mange myke trafikanter medfører at det er mange hensyn som må tas.

For trafikanter som har passert forbi anleggsområdet registrerer man tøffe arbeidsforhold i all slags vær?

– Ja, det er imponerende at mange står på i veiprosjektene også i tøffe dager med kulde eller mye regn.

Hvor går ferden for prosjektleder Veum etter at strekningen Simo–Ørebekk snart står ferdig?

– Ettersom vegadministrasjonen for fylkesveger skal skilles fra riksveger fra 1. januar 2020 og styres fra den nye regionen Viken, skal mange av dagens arbeidstakere i Statens vegvesen, inklusiv meg selv, jobbe i Viken fra 2020. Der vil arbeidsoppgavene være mye de samme som i dag, med utbyggingsprosjekter i Nedre Glomma.

Hva gjør deg lykkelig?

– Å koble ut med nærmeste familie inkludert å være på idrettsarenaer sammen med døtrene mine som spiller håndball. Sommerdager i båten gir alltid gode opplevelser.

Hva misliker du mest ved deg selv?

– Jeg ønsker å få med meg mest mulig i hverdagen ved å delta på mye i fritiden og involvere meg på mange nivåer i jobben. Det blir dermed litt for mange hektiske dager.

Hva gjør du når du skeier ut?

– Blir ikke mye tid til å skeie ut med bosted på et småbruk og to aktive døtre. Likevel prioriteres en hel dag med venner med god mat og drikke innimellom.

Hva er du villig til å gå i demonstrasjonstog mot?

– Selv om jeg mener at det beste er å utveksle meninger kunne jeg nok marsjere for enda større likestilling på mange områder i samfunnet vårt.

Er det noe du angrer på?

– Jeg la opp med fotball for tidlig, selv om jeg spilte til jeg var godt over tretti år.

Fikk du med deg hva revykonge Pål Nielsen har sluttet med? 

Hvem ville du helst stått fast i heisen med?

– Må være med noen som vanligvis skaper god stemning det da. Jeg ler mye av norske humorister som for eksempel Atle Antonsen.

Les også denne Demokraten-lederen: Jon-Ivar Nygård velger å lukke øynene og Fremskrittpartiets Bjørnar Laabak melder «Autopass»