Ordfører Nygård mangler 200 millioner

Skal tjenestetilbudene i Fredrikstad opprettholdes i 2020 som i 2019, må ordfører Jon-Ivar Nygård og Co. ha mellom 150 og 200 millioner kroner mer å rutte med.

Av Arne Børresen

Dette uttaler Nygård selv til Demokraten etter rådmannens budsjettframlegg torsdag ettermiddag.

Lærerårsverk og barnehager

For avstanden mellom inntektene og utgiftene i kommunen er fremdeles høy, påpeker rådmann Nina Tangnæs Grønvold, som blant annet foreslår å kutte 30 lærerårsverk i skolen, fjerne de to ikke lovpålagte åpne barnehagene i Nygaardsgata og på Østsiden, samt gjennomføre en retaksering av boligeiendommene i Fredrikstad. Det siste for å forhindre at kommunen ikke blør 65 millioner kroner som følge av nytt, statlig regelverk for eiendomsskatt.

– Vi skal selvfølgelig se på alle innsparingsforslagene fra rådmannen, uten at jeg her og nå kan garantere noe utfall. Men det er hevet over enhver tvil at vi må spare penger. Blant annet som følge av endringer i de statlige rammeoverføringene, som totalt sett gir oss mye mindre å rutte med. Vi får stadig nye oppgaver fra staten uten at det følger penger med, sier Nygård til Demokraten.

– Nesten 200 millioner mindre til disposisjon – er dette det tøffeste rådmannsbudsjettet du har sett i din tid som ordfører?

– Ja, dette kan jeg si er det strammeste budsjettet i min tid. Vi hadde nok noen tilsvarende utfordringer også tidlig på 2000-tallet, det vil si før min tid, forklarer Nygård.

Sosialhjelpen øker

Bjørnar Laabak (Frp) deler oppfatningen om at rådmannsframlegget er utfordrende:

Bjørnar Laabak (Frp).
Foto: TOMM PENTZ PEDERSEN – Stramt, ja, men vi har også mange muligheter til å få utgiftene ned. Vi har fortsatt et meget høyt sykefravær i denne kommunen, som ikke ble nevnt med et ord i dag. Samtidig er det klart at sosialhjelpsutgiftene øker med hele 60 millioner i løpet av 2019 og 2020 uten at de rødgrønne foretar seg noe som helst. Jeg mener arbeid for sosialhjelp er det eneste som nå nytter. Det kan ikke være slik at samtlige som mottar disse ytelsene ikke er i stand til å yte noe for fellesskapet, hevder Frp-gruppelederen (bildet).

Fredrikstad-budsjettet for neste år legges fram for politisk behandling i bystyret i desember.