Viken

«Norges utrydding av truede dyrearter»

Risikoen for å bli angrepet av ulv i utkantstrøk er mye mindre enn å bli skadd i trafikken, skriver Ulf Tolfsen.

Dette er et debattinnlegg som gir uttrykk for skribentens holdninger og meninger. Du kan sende inn debattinnlegg til debatt@dagsavisen.no.
###

Ulf Tolfsen

Gamle Fredrikstad

For vel et år siden ble det arrangert en større protestaksjon med fakler etterfulgt av et TV-dekket folkemøte mot ulven. Flere ulver ble skutt eller «tatt ut» som det kalles, inne i en ulvesone. Dette til tross for våre internasjonale forpliktelser om å verne truede dyrearter.

Ganske nylig ble problematikken tatt opp igjen ved at en såkalt hybridulv hadde angrepet sauer og at man ønsket å skyte den selv om den var i ulvesonen. I det siste jages og flyttes ulver med helikopter til sauefrie områder. Vi bruker millioner på vern, men denne uken slapp Senterungdommen «bomben»; Vi bør utrydde ulven i Norge, den er ikke en norsk art. Satt på spissen og overført til andre arter bety det at vi ikke bør ta inn flyktninger og immigranter som definitivt ikke er norske? Heldigvis går MDG og alle miljøorganisasjonene mot.

Argumentet om at man føler seg usikker når ulven vandrer inn i boligområder og angriper hunder kan jeg akseptere. Også at den biter i hjel sauer på beite, men for meg er det et men; Minst 10 ganger så mange sauer blir drept på beite ved å falle ned i kløfter og omkomme på fjellet. I Norge har vi en forunderlig tradisjon med at dyr slippes ut på beite for å gå i lang tid før de hentes ned. Bjørn, jerv og gaupe gjør også sine innhugg bland de frittgående sauene. I Sverige benytter man elektrisk inngjerding og har betydelig mindre tap. I den senere tid benyttes også droner til overvåking og skremming.

Les også: Strid om Østfoldulvene

I tettbefolkede land som Italia, Romania og Bulgaria hvor det finnes tusenvis av ulv og ikke minst bjørn, benytter man gjetere og store vakthunder. Man finner det uansvarlig å la dyrene gå uten gjetere. Gjetning av dyreflokken har eksistert siden tidenes morgen. I Syd-Amerika lar man noen lamaer gå blant flokken for å holde pumaer borte. Dette burde vært mulig også i Norge, men jeg ser jo problemet her landet med gjetere på norsk minstelønn.

Det er imidlertid merkelig at vi forventer at tigere og elefanter skal gå fritt nær tettbefolkede områder i India.  De store sibirske tigerne lever i symbiose med naturfolkene i Sibir. Grizzly-, kodiak- og svartbjørner lever blant folk i USA og Canada hvor også flokker av isbjørner vandrer inn blant befolkningen.

I Mellom-Amerika «sliter» man med jaguarer, kaimaner og anakondaer, for ikke å snakke om Afrika, med løver, geparder, elefanter, nesehorn og krokodiller. Det finnes trofejegere og man vokter dyrene, men man utrydder dem ikke. I India blir 30.000 drept av giftige slanger årlig. Flere tusen elefanter, tigere og leoparder dreper flere mennesker hvert år, men vi forventer vern mens vi i vårt romslige land ikke greier å hindre utryddelse av noen få ulver. Vi er store i kjeften og nærmest forlanger at alle andre nasjoner skal beskytte sine truede dyre arter. Et innlysende kjempeproblem er overbefolkning som leder til at klodens villmarks-arealer reduseres raskt med den følge at en mengde arter blir utryddet.

Det har blitt sagt at ulven aldri har angrepet mennesker i moderne tid, men jeg er ikke i tvil om at en sulten ulv ville kunne tatt et barn. Jeg er heller ikke trygg på spekkhuggere som kan angripe nærgående dykkerturister. Hadde jeg hatt ville dyr rundt meg ville jeg som man er pålagt på Svalbard og i USA, hatt med meg skytevåpen.

Les også: Bondelagsledere fortviler over ulveflytting til Østfold

For noen tiår siden, når min eldste datter var baby, sov hun ute i barnevogn. Vi bor alene på en stor skogstomt i Torsnes og hadde sett en mengde spor av rådyr og rev i snøen. Ikke langt unna fant vi rester av et rådyr med gaupespor rundt. Ifølge onkel som kom på besøk hadde et gaupepar slått seg til i nærheten og han antydet at en sulten gaupe kunne ta ungen.

Fra den dagen sov lille Christina inne, men jeg gikk ikke på gaupejakt. Risikoen for å bli angrepet av ulv, og bjørn, i utkantstrøk er imidlertid mye mindre enn å bli skadd i trafikken. Lær av oppsummeringen etter brannene i Australia. Hvor tre milliarder ville dyr døde, blant annet flere truede arter. Nå gjør man hva man kan for bygge opp bestanden, inklusiv farlige arter. Ta vare på artsmangfoldet, la ulven leve!

Mer fra: Viken