Utleie av lyd og lys samt lysbilder i glass og metall

Det har vært ti nyetableringer i Fredrikstad i løpet av den siste uken. Etableringer innen utleie av lyd og lys, salg av dagligvarer og lysbilder i glass og metall.

AMAGO AS Investering i aksjer og eiendom, konsulentvirksomhet og alt annet som hører inn under dette Styrets leder: Lars Andreas Strid

B. STAVEM WOOD WORK Kjøp og salg av snekkertjenester, kjøp og salg av bygningsmaterialer. Innehaver: Bård Stavem

GOBO.NO AS Ledende og mest kvalifiserte produsent og leverandør av goboer i Norge, dvs. lysbilder i glass, farget glass og metall. Styrets leder: Ove Wiggo Birkeland

INTERNATIONAL MANAGEMENT CONSULTANT AS Konsulentvirksomhet innen rekruttering og forretningsutvikling, samt investeringer i andre selskap. Daglig leder: Arild Tasken

KSK STASJONSDRIFT KENNETH STRØMSVIK KRISTIANSEN Salg av dagligvarer, hurtigmat. Bilvask, utleie. Innehaver: Kenneth Strømsvik Kristiansen

ME1 HOLDING AS Holding. Styrets leder: Marius Eliassen

ONSØY LYD & LYS AS Utleie av lyd og lys og annet som naturlig faller sammen med dette. Styrets leder: Markus Jørgensen

THILE 2 AS Kapitalformidling, formidling av lån og finansielle tjenester, formidling av forsikringstjenester, drift av databaser og deltakelse i andre selskaper. Styrets leder: Jonny André Thilesen

VIKENCONSULT AS Investere i aksjer og fast eiendom, levere rådgivningstjenester innen ingeniørfaget samt drive med alt hva dermed står i forbindelse. Styrets leder: Magnus Svensen

VR HUS BYGG AS Montering av kjøkken, snekkertjeneste, bygg og rehabilitering, og annet som faller sammen med dette Daglig leder: Vasile Ferar