Utfordrer Ordfører i Råde kommune, Rene Rafshol

Kjære Rene Rafshol, ordfører i Råde kommune.

Veldig mange jeg snakker med synes den nå velkjente bryggesaken i Saltnes virker meget mystisk.
Samtidig sier nesten samtlige av de jeg snakker med at du , Rene Rafshol er en så grei og flott hedersmann.
Etter selv å ha gått gjennom hele saken i sømmene og lest hvert et brev samt en god del interne notater i kommunen, får jeg ikke påstandene om at du er slik en hedersmann til å stemme..
Jeg utfordrer deg hermed til egenhendig å gå igjennom hele saken fra start til i dag. Finner du det vanskelig å spore opp alle brev skal du få låne våre som er samlet i en bokversjon.
Hvis du etter dette synes det er greit å sitte rakrygget i din ordførerstol uten å gripe inn, skal du så klart gjøre det. Finner du derimot ut at her har det blitt gjort vanvittige feil, og urett har blitt begått i form av maktovergrep, personforfølgelse og trakassering, forventer jeg at du straks rydder opp i det. Evt tar din hatt og går dersom du finner deg selv kneblet av kommunen, slik en hedersmann ville gjort.

Mvh 
Magne Krohn, sønn av brygge eier Finn Krohn