– Urettferdig og meningsløst sukkeravgiftsgrep

Mens Brynild Gruppen og de andre godteriprodusentene kan puste lettet ut over reversering av avgiftsøkningen, rasles det med sablene hos Hansa Borg og den øvrige bryggerinæringen.

Mandag ble det klart at regjeringen foreslår å reversere den økte avgiften på sjokolade- og sukkervarer, etter sterkt press fra den norske godterinæringen.

– Avgiften på sjokolade- og sukkervarer er ikke godt nok utformet. Hvilke produkter som er omfattet og ikke kan fremstå som vilkårlig. Denne utfordringen ble forsterket da avgiften ble økt som en del av budsjettforliket i fjor, fordi det økte skillet mellom produkter som er avgiftspliktige og andre lignende produkter som ikke er avgiftspliktige, sa finansminister Siv Jensen (Frp) i forbindelse med framleggingen av statsbudsjettet for 2019.

– Uforutsigbart

Det ble nemlig ramaskrik i næringsmiddelindustrien da regjeringen, sammen med Venstre – som da sto utenfor – og KrF kom til enighet om å øke sukkeravgiften med 83 prosent fra og med 1. januar 2018.

Senest forrige uke troppet representanter fra Fredrikstad-bedriften Brynild Gruppen, sammen med andre sukkergiganter, opp utenfor Stortinget med budskap om at politikerne måtte snu.

– Det er gledelig at regjeringen nå foreslår å reversere doblingen av sukkervareavgiften. Dette er viktig for å sikre norske arbeidsplasser, unngå konkurransevridende avgifter og redusere handelslekkasje, sier markeds- og utviklingsdirektør Flemming A. Formoe i Brynild Gruppen.

Han forteller at de har opplevd en avgiftsøkning på rundt 100 millioner kroner på sine varer det siste året, og understreker at de gjerne skulle sett flere grep fra regjeringen.

– Vi ønsker en avgift som fordeles på alt sukker i mat og drikke – ikke bare godteri, brus og saft, sier Formoe.

Den reverserte avgiften kommer også bare deler av sukkervareprodusentene til gode. Avgiftsøkningen på drøye 40 prosent for sukkerholdig alkoholfri blir nemlig stående inntil videre.

– At regjeringen ikke reverserer avgiftsøkningen på brus og saft bekrefter en uforutsigbar og tilfeldig avgiftspolitikk som setter norske arbeidsplasser i fare, kommenterer Formoe.

SKUFFET: Konstituert administrerende direktør ved Hansa Borg bryggerier, Lars Giil.
Foto: Hansa Borg

SKUFFET: Konstituert administrerende direktør ved Hansa Borg bryggerier, Lars Giil. FOTO: Hansa Borg

Skuffelse ved Hansa Borg

Bryggerinæringen tyr til enda sterkere lut når de skal karakterisere regjeringens avgiftspolitikk.

– Det oppleves urettferdig og meningsløst at vi skal straffes med en fortsatt høy avgift når vi allerede er i ferd med å vri mye av produksjonen vår over på sukkerfrie produkter. Denne utviklingen får vi nå dårlig betalt for, og det er veldig skuffende, sier konstituert administrerende direktør i Hansa Borg, Lars Giil.

Bryggeriet som holder til i blant annet Sarpsborg frykter, i likhet med Brynild Gruppen, at høye sukkeravgifter vil medføre at nordmenn i enda større grad velger å handle på den andre siden av grensen.

– Økte avgifter videreføres til kundene i form av høyere priser på produktene våre. Prisforskjellene mellom Norge og Sverige blir større, og vi vet at når nordmenn reiser over grensen for å kjøpe brus og godteri tar de også gjerne med seg øl og andre varer hjem igjen. Dermed får dette også en indirekte påvirkning på ølmarkedet, sier Giil.

Les også: Grensehandelen øker stadig – nordmenn la igjen 15,1 milliarder kroner det siste året

Utvalgstvil

I statsbudsjettet foreslår regjeringen også å sette ned et utvalg som skal vurdere om det er mulig å endre utformingen av avgiftene på både sjokolade- og sukkervarer og alkoholfrie drikkevarer.

Både Brynild Gruppen og Hansa Borg bryggerier har avmålte forventninger til dette utvalgets arbeid.

– Vi er positive til at regjeringen setter ned et utvalg som skal gjøre avgiften mer treffsikker, samtidig som dette er gjort tidligere med daværende regjering i 2007. Dette utvalget anbefalte nettopp en mer nyansert og generell avgift på sukker i mat- og drikkevarer, og fjerning av daværende sjokolade- og sukkervareavgift. Anbefalingene ble dessverre ikke implementert, sier Flemming A. Formoe.

– Effektene av avgiftsøkningen har vi advart mot i over ett år, og svarene dette utvalget vil få er sannsynligvis ting de vet fra før av gjennom oss. Det er tross alt bedre at de gjør dette enn ikke noe, men vi har ikke tid til å vente lenge på dette utvalgets løsninger, utdyper Lars Giil.

Les også: Full avgiftskrangel mellom Arbeiderpartiet og Høyre