– Unødvendig overtramp av politiet

Frp-gruppeleder Bjørnar Laabak og H-gruppeleder Truls Velgaard er begge svært kritiske til at uniformert politi ville delta på Selvstendighetspartiets stiftelsesmøte i Fredrikstad sist lørdag.

– For meg høres det ut som et unødvendig overtramp. Både venstre- og høyreorienterte politisk interesserte mennesker må kunne føre en debatt innenfor ytringsfrihetens rammer uten å ha politiet sittende på fanget. Visst skal politiet slå ned på vold og trusler i forbindelse med f.eks. politiske demonstrasjoner etc., men at politiet skal være fysisk til stede der demokratiske partier drøfter ulike samfunnsutfordringer oppfatter jeg som veldig merkverdig, sier Bjørnar Laabak til Demokraten.

– Ville reagert sterkt

Som Demokraten har omtalt (+) var det lørdag formiddag at to uniformerte politibetjenter insisterte på å få bli med på dannelsen av Selvstendighetspartiets lokallag på Hotel Fredrikstad. Partiets valgkampsjef sentralt, Bjørn Christian Rødahl, uttalte til Demokraten at han ble såpass perpleks av politiets tilstedeværelse at han avlyste møtet før det i det hele tatt kom i gang.

– De aller fleste av våre fremste tillitsvalgte er høyskoleutdannede mennesker som alle har den samme grunnleggende forståelsen for norsk lovverk som alle andre har. Vi driver absolutt ikke et parti som tillater vold og annen kriminalitet – der har vi nulltoleranse akkurat som Ap, Høyre, Sp og alle andre etablerte politiske partier. At vi sier nei til mer innvandring fordi den endrede demografien ikke lenger er bærekraftig er korrekt. Men det skal jo ikke måtte bety at vi må ha politiet til stede for å overvåke vår egen debatt og diskusjon. Det er vel heller ingen som frivillig ønsker å la seg avbilde sammen med politiet, poengterte Rødahl.

Bjørnar Laabak: – Jeg skjønner godt at Selvstendighetspartiet reagerer. Det er overhodet ikke forbudt å diskutere innvandringspolitikk i dette landet. Debatt er å utøve demokratiet og det skal vi ha respekt for.

– Spesiell situasjon

Camilla S. Eidsvold – mest kjent som SVs gruppeleder i formannskap og bystyre – jobber til daglig med demokrati-spørsmål som demokratiutvikler i Fredrikstads kommune:

– Det er helt legitimt å mene hva man vil om innvandring. I vårt land er det absolutt ikke forbudt å si at man ikke ønsker en eneste innvandrer til Norge.

– Hva synes du da om at uniformert politi ville være til stede på et møte hvor innvandring settes på dagsorden?

– Hva politiet velger å gjøre må være deres sak. Jeg har ikke noe med det. Men med bakgrunn i den spesielle situasjonen vi har hatt her i Fredrikstad den senere tid tenkte jeg umiddelbart at motdemonstranter kunne være en av grunnene til at politiet ville være til stede på det politiske møtet, påpeker Eidsvold.

– SHP mener politiet utfordrer demokratiet. Hva mener du?

– En av de største styrkene i vårt demokrati er den store bredden vi har av partier. Man kan være uenig i hva en masse av småpartiene står for, men for demokratiet er det godt at de er mange.

– Ville bedt om en forklaring

Tidligere avisredaktør og nå Høyres ordførerkandidat Truls Velgaard stiller også spørsmålstegn ved hvorfor uniformert politi ønsket å delta under etableringen av Selvstendighetspartiet:

– Jeg synes dette virket veldig rart. Hadde to polititjenestemenn i uniform deltatt på et av våre medlemsmøter ville jeg følt et stort behov for en nærmere forklaring. Når det er sagt så er det også helt klart politiets oppgave å følge med på hva som skjer i samfunnet. Dét skal vi ha respekt for. Men at det er nødvendig å sende ut uniformert politi slik det ble gjort her er for meg uforståelig, sier Velgaard til Demokraten.

– Var det en begrensing av demokratiet politiet bidro til?

– Det kan jeg på stående fot ikke gi noe klart svar på. For politiet er det uansett viktig å være bevisst på hva som kan vanskeliggjøre anstendig, politisk arbeide, sier Velgaard som synes det er fornuftig av initiativtakerne til SHP å koble inn Sivilombudsmannen.

Det var ifølge nærpoliti-sjef Inge Jensen SHPs partiprogram som fikk politiets forebyggende avdeling til å interessere seg for det sterkt innvandringskritiske partiet.