Trenger mer plass – vil flytte

De ville bygge ut butikken på Kongsten, men fikk tommelen ned fra planmyndighetene. Nå vil ekteparet Bodil og Henning Solgaard flytte sin Spar-forretning til Heibergskrysset.

– Vi trenger mer plass. Skal denne nærbutikken overleve på sikt må vi ha større og mer egnede lokaler. Derfor håper vi reguleringsplanen for området øst for CIS-skolen blir godkjent slik at vi kan flytte inn i et nytt bygg der, forteller Henning Solgaard til Demokraten.

800 kvadratmeter

I nær framtid skal planutvalgspolitikerne ta stilling til en reguleringsplan som blant annet innebærer oppføring av et 800 kvadratmeter stort forretningslokale på CIS-skolens nabotomt i retning Brakkesletta. Utbygger er selskapet Philini som blant andre Frode Kværneng står bak.

– Jeg kan ikke si så mye mer om denne saken enn at vi nå ønsker å komme til en konklusjon. Vi har jobbet med dette prosjektet i mange år, nå ber vi om en avklaring, opplyser Kværneng og understreker:

– Det er jo en kjent sak at CIS-skolen trenger mer plass samtidig som Henning Solgaard ønsker seg de utviklingsmulighetene han kan få ved å etablere seg med en ny og større dagligvareforretning ved Heibergskrysset. Vi kan kanskje ikke regne med å få til begge deler, men for oss er det viktig å komme et skritt videre, poengterer den profilerte eiendomsaktøren.

Kværneng ønsker foreløpig ikke å offentliggjøre 3-D-tegningene som finnes av det påtenkte forretningslokalet. Han røper likevel at det dreier seg om et stedstilpasset bygg som skaper assosiasjoner til militærbrakkene som fantes på Brakkesletta til langt oppover i etterkrigstida

Ville bygge ut, men fikk nei

Henning Solgaard, som sammen med kona Bodil overtok butikken i Heibergsgate i 1981, ser med spenning fram til hva vinteren og våren 2019 bringer:

– Vi har 14 ansatte og en stor, stabil kundekrets i både beboerne i området og de som som jobber ved bedriftene på Øra. Men kundeundersøkelser viser også at mange synes det er trangt hos oss. Dette ville vi da også gjøre noe med for mange år siden ved å kjøpe opp nabohuset da dette var til salgs. Men områdeplanen tillot ingen utvidelse, sier en ettertenksom Henning Solgaard.

Positiv Fredriksen (Ap)

Lederen for planutvalget i Fredrikstad kommune, Rune Fredriksen (Ap), sier han ser positivt på planene for en en butikketablering øst for CIS-skolen.

– Jeg vet at det er en sak på gang, men kjenner ikke til innholdet - i hvertfall ikke i detalj. Derfor kan jeg heller ikke uttale meg kategorisk. Men; i utgangspunktet er jeg positiv til en slik plan, både i forhold til behovet for å løse utfordringene butikkeieren har men også for å legge til rette for at folk i området får beholde sin nærbutikk, sier Rune Fredriksen.

Fylkeskonservatoren

Om den politiske lederen for kommunale byggesaker er positiv til butikkplanene, så har Fylkeskonservatoren et motsatt syn på saken. I et brev til arkitektselskapet Griff skriver fylkeskonservator Morten Hanisch blant annet:

«- Med utgangspunkt i at Fredrikstad bymarker er et kulturhistorisk landskap av nasjonal interesse, og at det foreslåtte byggeprosjektet ligger i en av de mest sårbare overgangssonene mellom Gamlebyen/festningsverkene og bymarkene/forterrenget, mener vi at det ikke må oppføres større bygningsvolumer i dette området. Dette er i stor grad i tråd med de innspillene og tilbakemeldingene vi har kommet med tidligere, men i lys av at også Byens Marker nå er definert som et kulturhistorisk landskap av nasjonal interesse (KULA), ser vi det som viktig at sonen holdes så åpen som mulig. Brakkesletta, som denne delen av bymarkene kalles, var infanteriets og artilleriets viktigste ekserserplass. Ved enkelte anledninger kunne over 2000 mann eksersere her samtidig. Ettersom det er tatt et valg om å benytte den eksisterende bygningsmassen til skole, mener vi det er uheldig for helheten i området at det innføres et nytt arealbruksformål.»