Tredje generasjon skrifthugger i Fredrikstad

– Stein er et fabelaktig materiale å jobbe med, men det gjør vondt når jeg skal begynne arbeidet på en gravstein til et barn eller en ungdom, forteller monumentmaker Tore Magnussen (55).

I 1930 etablerte Ernst Magnussen firmaet Fredrikstad Sten og Monumentforretning. I 1963 tok sønnen Ernst Magnussen jr. over og siden 2003 har Tore drevet den tradisjonsrike virksomheten i St. Croix gate - som tredje generasjon skrifthugger!

– Bestefar startet allerede i 6-7 års alderen å jobbe i steinbrudd. Gjennom mange harde år i bransjen avanserte han fra å være anleggsslusk, til å bli finstenhuggermester og skrifthugger.

Livskvalitet i Fredrikstad

Drift og overtagelse av monument-forretningen i Fredrikstad var ikke planen for unge Magnussen etter at han ble ferdig med utdannelse og startet i jobb som bygningsingeniør i Oslo.

– Jeg bodde og jobbet i Oslo i ti år. Etter at barna ble født begynte vi å se oss om etter bosted på utsiden av hovedstaden. Min far hadde lenge spurt om jeg var villig til å overta virksomheten, og i forbindelse med at vi søkte etter bolig utenfor sentrum kom også tanken på overtagelse av firmaet. I 1994 kjøpte vi hus i Bjørndalen og jeg var i gang her i verkstedet. Når det gjelder avgjørelsen om å flytte ut fra Oslo bruker jeg å si; Jeg halverte lønna, men doblet livskvaliteten!

Gravsteiner til barn berører

Etter at faren gikk bort i 2009 har Tore vært den eneste ansatte i firmaet.

– Jeg leverer rundt 100 gravmonumenter i året og tar i tillegg andre oppdrag som alt fra sandblåsing, deling av ulike steintyper og ikke minst påføring av ekstra inskripsjoner på gravstøtter.

– Kommer de fleste kundene til deg eller selges det mange gravstøtter via begravelsesbyråene?

– De fleste kundene velger å komme hit til meg. Det er noe med det å se på ulike typer stein og slipinger som jeg har her i utstillingen, og ikke minst få et forhold til størrelsen på gravmonumentet.

– Det betyr selvfølgelig at jeg møter mange mennesker i en tung tid, men når det gjelder gamle mennesker som har gått bort - er det på en måte fint å få snakke med de pårørende. Har man levd et langt og godt liv blir jo nettopp det viktigste å ta vare på de gode minnene!

– Samtidig berører det meg, og gjør vondt, når jeg skal begynne arbeidet på en gravstein til et barn eller en ungdom – i en sånn situasjon assosierer jo de fleste av oss til egne barn. Det smerter og tankene går raskt til familien som er rammet.

Gjenbruk av gravsteiner

Det er mange som ikke kjenner til at gamle gravsteiner kan gjenbrukes - det er et miljøvennlig alternativ som Tore Magnussen håper flere blir oppmerksom på.

– På Leie gravlund lagres de gamle gravsteinene en periode før de leveres til destruksjon og kvernes opp til grus. Det er mange flotte steiner som jeg kan slipe ned og frese inn nye ornamenter og skrift.

– Ta kontakt med gravlundsformann og se hva som står stablet av steiner fra graver som har blitt slettet, er min oppfordring.

– Det jeg også registrerer som en gryende trend er å ha skrift på hver side av steinen. Ved å vende gravstøtta kan de sist døde i familien stå med skrift inn mot gravstedet og eldre generasjoner på baksiden – det er en fin måte å fortelle slektshistorien på synes jeg.

Drift i saga fra 1930

– Stein er et fabelaktig materiale å jobbe med, men man må være tålmodig. Jeg har ikke angret en dag på at jeg overtok bedriften og er stolt av at bestefars gamle steinsag fra 1930 fortsatt fungerer. Planen er i alle fall å holde på i ti år til, så blir det pensjonisttilværelse i båt. Vel, det siste er jeg ikke helt overbevist om blir en realitet siden kona blir sjøsyk bare hun ser Gamlebyferga, smiler Magnussen og tar fatt på et nytt gravminne hvor navn, fødsel, dødsdato og et minnevers skal hugges i stein.