ALKOVETT-FORKJEMPERE: F.v. jordmor Gunnel Brunbäck, utvalgsleder Lisbeth Nesteng, Av-og-til-koordinator Bente Holm Sælid, helsesøster Mona Langholen Prangerød og helserådsgiver Liv-Torill Osland Lunde i Sarpsborg kommune.

– Tenk før du drikker

Hvor mange glass tåler barnet ditt? Det ønsker organisasjonen Av-og-til at voksne skal tenke på i jula.

– Det finnes barn som gruer seg til jul, og det er ille, sier Av-og-til-koordinator Bente Holm Sælid i Sarpsborg kommune.

Sarpsborg har stort fokus på alkovett gjennom hele livsløpet. Det er etablert et systematisk arbeid ved helsestasjoner. Jordmødre og helsesøstre informerer og stiller spørsmål ved foreldres forhold til alkohol.

– Går fort

– Alle bør være bevisste på at barnet reagerer på oppførselen foreldrene viser. Så lenge foreldrene er glade tror de kanskje det er bra, men barnet blir jo skremt. Hvis alle vet det, kan alle rundt julebordet også minne hverandre om det, sier jordmor Gunnel Brunbäck ved Sentrum familiesenter.

Som eneste Østfold-kommune er Sarpsborg med i det landsomfattende alkovett-samarbeidet Av-og-til. I disse dager settes det altså inn en ekstra innsats i forbindelse med den nasjonale kampanjen «Hvor mange glass tåler barnet ditt?», som frontes av en film om den lille jenta Malins julefeiring.

– Alkoholen gjør deg introvert, du blir ikke opptatt av omgivelsene. Barna merker fort denne ganske formidable endringen. Jeg kan ringe hjem og høre på stemmen til samboeren at han har tatt en øl. Det går så fort, sier Bente Holm Sælid.

Det er ikke først og fremst de med et alkoholproblem i hverdagen som er målgruppen, men de som kanskje ikke helt vet hvor grensa går for hva som er greit med barn til stede.

– Veldig mange syns at det er viktig med den lille kosen. Men før du tar det glasset med øl eller hva det måtte være, er det lurt å tenke på hvor mange man skal drikke. Det er så lett å ta mer hvis du ikke er bevisst.

Alarmtelefon

– Det vi vet er at i helger, høytider og ferier drikker vi mer sammen med barna enn før. Det har vi undersøkelser på, utdyper Holm Sælid.

Dersom problemet blir omfattende finnes det en egen alarmtelefon for barn og unge det kan varsles til, og i siste instans kobles barnevernet inn. Men hjelpeapparatet i Sarpsborg er minst like opptatt av forebygging og lavterskeltilbud.

– For skolebarn er det helsesøster og helsestasjonen for ungdom, sier Holm Sælid.

Flere helsesøstre

Det er politisk besluttet at Sarpsborg skal være en Av-og-til-kommune. Lisbeth Nesteng, som leder kommunens hovedutvalg for velferd og folkehelse, berømmer jobben som gjøres.

– Men det hjelper ikke at vi snakker om det oss imellom, vi må få dette ut – ikke bare til de som har barn, men også til de som er besteforeldre eller venner av noen som har barn. Vi må gjøre alle så oppmerksomme på sitt forhold til alkohol som mulig, og støtte opp om de som jobber med dette i kommunen.

– Og så har vi avsatt penger til flere helsesøstre i neste budsjett for å styrke det forebyggende arbeidet, for det er en viktig del av det, sier Nesteng.