Tambourer; Givakt og hvil!

LEDER: Når intern uro svir mer enn svartkrutt avfyrt på nært hold - er undertittelen til dagens leder av redaktør Tomm Pentz Pedersen.

I en lang periode har det tydeligvis vært brennhett innad i Kong Frederik IVs Tambourafdeling af 1704. Heldigvis har befal og soldater latt posene med svartkrutt ligge, og heller valgt å lade snakketøy, e-poster, tekstmeldinger og innlegg på sosiale medier som våpen på krigsarenaen. Men på den annen side kan man nesten lure på om ikke en skytekonkurranse (på blink) hadde vært bedre for å roe gemyttene, og få orden i rekkene. Vi har lest diverse meldinger og innlegg som har vært sendt og publisert – for å si det enkelt; her har det ikke vært spart på (svart)kruttet! Bruk av ord og personkarakteristikker, som ikke egner seg på trykk, er skutt med både presisjon og vid spredning. 

Beskyldninger om inhabilitet, «samkvem» mellom styremedlemmer, inndragelse av nøkkel, degradering, «utilbørlig» oppførsel på oppdrag, utsendelse av rekommandert brev, nye uniformer som har forsvunnet og brev til styret - et brev hvor partene i kongens borgerkrig aldri ble enige om hvor mange som stod bak - er noen av konfliktene som har fått lov til å eskalere internt. På foreningens årsmøte i forrige uke ble dessverre tre medlemmer ekskludert. Dessverre - fordi vi regner med at medlemmene med sitt engasjement for Tambourafdelingen virkelig hadde hjerte for troppen, hva foreningen skal drive med og hvordan den skal fremstå. Hvis ikke bør man velge en annen hobby. Vi har utallige ganger stilt spørsmål om demokratiet i foreningen, henvist til beskyldninger som er fremsatt og etterspurt svar fra styret. De har valgt å være tause - det er synd for foreningen når den interne uroen havnet på utsiden av Krutthusets vegger. 

I et langt leserbrev undertegnet 27 navngitte medlemmer beskrives situasjonen og at de nå står samlet for å dyrke sin lidenskap for byens historie – forhåpentligvis til glede for mange. Tambourafdelingen bidrar mye til å sette Fredrikstad på kartet som historisk festningsby!