Sykehuset Østfold utvider den digitale tilgangen til egen pasientjournal

– Pasientene skal få mulighet til enklere innsyn i egen helse og behandling, sier fagdirektør Helge Stene-Johansen ved Sykehuset Østfold.

Fra 9. desember har Sykehuset Østfold utvidet pasientenes lesetilgang til å gjelde flere journaldokumenter gjennom nettstedet minjournal.no.

Til nå har man kun hatt begrensede muligheter gjennom denne tjenesten, men nå gjøres større deler av pasientjournalen tilgjengelig digitalt, opplyser Sykehuset Østfold på sine egne nettsider.

– Pasientene skal få mulighet til enklere innsyn i egen helse og behandling, i tillegg til at de kan kvalitetssikre informasjonen i journalen og gi tilbakemelding ved feil, forteller Helge Stene-Johansen, fagdirektør i Sykehuset Østfold.

– Ofte kan informasjonen man får på sykehuset bli mye å ta inn, og på denne måten får man det også skriftlig. Dette vil gi pasientene bedre innsikt i egen sykdom, og er noe vi ser positivt på, utdyper han overfor Dagsavisen.

Les også: Sykehuset tar danskebølgen

FAGDIREKTØR: Helge Stene-Johansen.FOTO: SYKEHUSET ØSTFOLD
Foto: Hermund L. Kjernli

Fagdirektør Helge Stene-Johansen ved Sykehuset Østfold. FOTO: Sykehuset Østfold

– En selvfølge

Tilgang på minjournal.no, får man gjennom å logge seg inn ved hjelp av for eksempel BankID. Sykehuset understreker at man fremdeles må sende et signert skjema i posten for å få innsyn i den fullstendige pasientjournalen sin.

Innsyn i journaler er en pasientrettighet som ble innført i 1977, og tilbudet om digitalt innsyn er både et regionalt og nasjonalt mål.

Pasient- og brukerombud i Østfold, Marianne Eek, mener det er en svært positiv utvikling at journalinnsynet via nett nå blir styrket.

– Jeg tenker at det er en selvfølge at alle pasienter har tilgang til sine egne helseopplysninger, og at dette nå blir gjort enklest mulig, sier hun.

– Dette er ting som omhandler deg og din helse, og da er det viktig å få anledning til å sjekke at du kjenner deg igjen, og at opplysningene er korrekte. Før var journalene nesten å regne som et hemmelig arbeidsdokument, men heldigvis har vi beveget oss bort fra det, fortsetter Eek.

Les også: Ble headhuntet til Sykehuset Østfold (+)

Personvernsikkert

Hun er ikke bekymret for at sensitive opplysninger skal kommer på avveie når disse blir digitalt tilgjengelig.

– For å få tilgang må man jo logge seg inn på samme måte som i nettbank og andre tjenester. Derfor føler jeg meg helt trygg på at personvernet er godt ivaretatt, sier Eek.

Og det forsikrer også Stene-Johansen om.

– Det har blitt jobbet med dette i flere år, og noe av grunnen til at det har tatt tid er at man må sørge for at det følger både de nasjonale og EUs retningslinjer for personvern, og at det er sikkert, sier fagdirektøren.

Foreløpig er det ikke mulig for pasienter å se hvilke sykehusmedarbeidere som har vært inne i journalen deres, men denne innsynsloggen skal etter planen være på plass i løpet av sommeren 2019.