PRESSET: Ledelsen ved Sykehuset Østfold er under press etter en rekke kritiske medieoppslag og leserbrev. Nå ber Østfolds stortingsrepresentanter om et møte for å få klarhet i hva sykehusledelsen gjør for å ta tak i situasjonen.

Stortingspolitikerne krever svar fra Sykehuset Østfold

Politikerne på Østfold-benken ber om et møte sykehusledelsen etter de siste ukenes massive kritikk mot organiseringen av tjenestene ved Sykehuset Østfold. – Vi forventer en ærlig redegjørelse, sier Tage Pettersen (H).

– Jeg har latt meg frustrere av alle medieoppslagene i det siste, som stortingspolitikere er det også mange som tar kontakt med oss direkte om saker de mener vi må ta tak i. Nå følte jeg at tålmodigheten har tatt slutt, sier stortingsrepresentant Tage Pettersen (H).

De siste ukene har kritikken haglet mot Sykehuset Østfold, gjennom flere saker og leserbrev i lokale og nasjonale medier.

– Dårlig organisering

Senest tirsdag publiserte Dagsavisen Østfold en kronikk fra tidligere sykehusoverlege Trond Holm fra Halden, som etter selv å ha vært innlagt på Kalnes rettet direkte kritikk til sykehusdirektøren angående organiseringen av tjenestene og ledelsesstrukturen ved SØ.

«Deler av den overordnede organiseringen er dårlig inntil det elendige, slitsom for personalet og kostbar i sin konsekvens. Mange ansatte på Kalnes søker seg bort fordi det er underbemanning i en selvforsterkende prosess. Dyktige leger slutter», skriver Holm blant annet.

I kronikken trekkes det også paralleller til problemene ved Universitetssykehuset Nord-Norge (UNN) som endte med at direktøren måtte gå.

Det er tilbakemeldinger som dette som onsdag fikk Tage Pettersen til å skrive følgende melding på Twitter:

«I dag ber vi om at Sykehuset Østfold kommer til benken her inne på Stortinget. Nå har begeret rent over for lengst av tilbakemeldinger om dårlig plass, behandling, ledelse, arbeidsmiljø etc. Nå må vi få vite hva som gjøres for å ta tak i situasjonen».

Nesten 4.000 på gangen

– Jeg vil ikke si at vi kaller dem inn på teppet, men vi inviterer ledelsen ved Sykehuset Østfold til å redegjøre for den mengden av medieoppslag, leserbrev samt e-poster vi på Østfold-benken har mottatt fra privatpersoner, utdyper Pettersen.

Da det nye Østfold-sykehuset ble åpnet med brask og bram i 2015 var det med ambisjoner om at alle pasienter skulle få enerom, men tall Aftenposten har fått tak i viser at det var 3.800 korridorpasienter på Kalnes bare i 2017. Pettersen mener alt som har kommet fram den siste tida krever svar fra sykehusledelsen.

– Det er mange kritiske tilbakemeldinger, og det er en stor bredde. Det går på både korridorpasienter, kvaliteten på behandlingen og dårlig ledelse blant annet. Det er summen av alle disse tilbakemeldingene som er alvorlig.

Forventer ærlighet

Tirsdag denne uka skrev også VG om en hjertesyk pasient som ifølge familien ble funnet liggende hjelpeløs i et mørkt rom, i sin egen avføring, på hjerteavdelingen på Kalnes. I saken omtales også årsrapporten fra pasient- og brukerombudet i Østfold, der det blant annet skrives «Vi oppfatter at det totalt sett er en betydelig fare for pasientsikkerheten» om situasjonen ved Kalnes.

– Det er helt sikkert mange enkelthendelser som også oppleves alvorlig for den eller de det gjelder. Vi kan ikke gå inn i alle enkeltepisoder, men det er som sagt helheten som får oss til å reagere, sier Tage Pettersen.

Det er en samlet Østfold-benk på Stortinget som nå ber om et møte med Sykehuset Østfold.

– Det er vår oppgave som folkevalgte ombudsmenn for Østfolds befolkning å avkreve svar, og vi forventer en ærlig redegjørelse fra sykehusledelsen, tuftet på den virkeligheten de opplever. Vi er nødt til å få vite hva som gjøres for å ta tak i denne situasjonen.

– Jeg har ingen forutsetninger for å spekulere i om det er dårlig ledelse ved Sykehuset Østfold, men når så mange påpeker at dette er en utfordring mener jeg det er viktig å undersøke dette nærmere og forsøke å få alle fakta på bordet, sier Pettersen.

Åpen for å møtes

Administrerende direktør Just Ebbesen ved Sykehuset Østfold var ikke tilgjengelig for intervju onsdag, men har følgende kommentar til stortingspolitikernes ønske om et møte:

– Vi har ikke mottatt noen henvendelse fra Østfold-benken ennå, men vi deltar gjerne i et møte med stortingspolitikerne hvor vi går igjennom dagens status og de konkrete tiltakene vi nå gjennomfører.