Stor interesse for solenergi i solfylket Østfold

I dag holdes det markedskonferanse om solenergi på Grålum. 50 klimainteresserte mennesker har meldt seg på, men klima- og energirådgiver Guri Bugge håper å se flere.

Markedskonferansen er et samarbeid mellom Klima Østfold, Østfold fylkeskommune, Agrikjøp og solenergibransjen.

Konferansen er enda et bidrag til en allerede god klima- og miljøsatsing i fylket. Guri Bugge, klima- og energirådgiver i Østfold fylkeskommune ser frem til konferansen.

– Jeg tror det blir et veldig interessant møte med mange kloke og engasjerte mennesker, forteller Bugge.

Konferansen vil blant annet omhandle solceller, energilagring, og hvilken rolle det offentlige, næringslivet og spesielt landbruket kan spille i klima- og miljøsatsingen. Bugge forteller at konferansen særlig er beregnet for de med større bygg som er interesserte i å kjøpe solenergi, produsenter og leverandører av solenergi. – Jeg tror likevel også mange andre kan ha nytte av seminaret, dersom en har et klima- og miljøengasjement i bunn.

Foredragsholdere på konferansen er leder av Klima Østfold, ordfører i Råde, René Rafshol, aktører fra Solenergibransjen, og innkjøpere fra fylkeskommunen, kommuner og landbruksorganisasjonene. – Jeg mener vi har veldig dyktige foredragsholdere på konferansen, og jeg tror deres kunnskap vil bli tatt godt imot, forteller klima- og energirådgiveren videre.

Stor tiltro til næringslivets rolle

Den engasjerte klima- og miljørådgiveren har stor tro på at næringslivet vil og må spille en stor rolle i klima- og miljøkampen.

– Jeg synes allerede næringslivsaktørene i Østfold i dag er gode forbilder i klima- og miljøkampen. Vi har bra satsning på skogsbasert bioenergi. Borregaard er kanskje det mest kjente og omtalte eksempelet på et grønt næringsliv.

– Men vi har mange aktører som er svært dyktige til å drive frem det grønne skiftet. Vi har elbilproduksjon i Sarpsborg, forskning på solceller er kommet langt i Askim, og vi har et av de firmaene som har solgt mest solceller i Norge på Kråkerøy, forteller rådgiveren som har tillit til at næringslivet vil fortsette å bidra til det grønne skiftet.

Bugge har også stor tiltro til at resten av fylket både er innstilt på, og vil lykkes med det grønne skiftet. – Vi har veldig mange dyktige fagfolk i Østfold.

Statistikken viser at vi har relativt få med høyere utdannelse, men den samme statistikken viser at vi har mange kjempedyktige folk med bakgrunn fra yrkesfag.

Bugge mener det grønne skiftet må bygges rundt de dyktige fagarbeiderne.

– Jeg tror at vi har en tendens til å snakke ned yrkesfag i Norge. Men vi er helt avhengige av flinke snekkere, elektrikere og rørleggere for å kunne gjennomføre det grønne skiftet.

Ønsker å redusere barrierene

På konferansen vil det først og fremst fokuseres på å redusere barrierene for å handle solenergi. Bugge selv er veldig spent på landbruket, og hva de kommer til å gjøre i årene som kommer.

– Agrikjøp, som representerer store deler av den norske landbrukssektoren, skal fortelle om sine tanker knyttet til innkjøp av solenergi på konferansen, noe som blir veldig spennende, avslutter Bugge.