Håper på en sikker stemme: Ole-André Myhrvold, førstekandidat for Sp, strekker seg etter en sikker plass på Stortinget. Han ønsker blant annet å oppheve tvangssammenslåtte kommuner.

- Stopper Viken med ny regjering

Senterpartiet vokser, og Ole-André Myhrvold kan ende opp som stortingsrepresentant for Østfold.

Inn mot stortingsvalget 11. september intervjuer Dagsavisen Østfold ni toppkandidater fra Østfold – fra partiene Rødt, SV, Ap, MDG, Sp, KrF, V, H og Frp.  Hva driver dem, hvilke kamper vil de kjempe for Østfold og hva visste du ikke om dem fra før?

Ordføreren i Trøgstad og Senterpartiets øverste stortingskandidat i Østfold, Ole-André Myhrvold, ser at landstrenden som styrker Senterpartiets posisjon også gjør seg gjeldende her i fylket.

– Østfold er et av de mest urbane og tettest befolkede fylkene i landet, og Sp har hatt litt vanskeligheter med å slå igjennom her. Så jeg tror den økte oppslutningen sier noe om at folk føler at tjenestene deres er utfordret, at tryggheten er utfordret og at man ser at Sp har et annet svar på det, sier Myhrvold.

Han viser til den nåværende regjeringens sentraliseringspolitikk, som blant annet vil føre til at Østfold blir en del av region Viken.

– Det kommer vi til å stoppe. Region Viken blir det ikke noe av hvis det blir et regjeringsskifte, sier han.

Omfordele i kommunene

Sp er for frivillige sammenslåinger av kommuner, men Myhrvold sier de kommer til å oppheve tvangssammenslåinger.

– Vi ønsker derfor et inntektssystem som omfordeler fra rike kommuner til skattesvake kommuner, og et inntektssystem som er mer rettferdig basert på antall innbyggere i kommunene. Vi ønsker å ivareta mangfoldet med store og små kommuner i Østfold.

– Men hvorfor er det viktig å ivareta?

– Fordi folk skal få kunne bosette seg hvor de vil.

Matjord i Østfold

Som landets største kornproduserende fylke, mener Myhrvold at Østfold må jobbe for å ivareta og styrke matjorda.

– Mat går aldri av moten. Jeg kan tillate meg å forstå at vi må bruke noe matjord for å bygge ut viktig infrastruktur som vei og jernbane, men å bygge ut boligfelt på matjord vil vi innføre et klart forbud mot, sier han.

Senterpartiet er også imot oljeleting i Lofoten, Vesterålen og Senja, og Myhrvold er sikker på at det ikke kommer til å skje, uansett hvem som er i regjering.

– Det har ikke skjedd i de åtte rødgrønne årene og det skjedde ikke de siste fire årene heller. Presset fra de små partiene er for stort, mener han.

Mer lek i småskolen

Myhrvold ønsker også å trekke fram Sps skole- og helsepolitikk. I skolen ønsker de mer lek og mindre lekser.

– Vi ønsker å øke lærertettheten, men først og fremst må vi få en gjennomgang av seksårsreformen, for den er ikke evaluert. Noe av målet med den var at det skulle være lek og læring, men det er blitt mer læring enn lek, og det er vi sterkt imot. Det må være fokus på det lekende barnet i førsteklasse.

Myhrvold forteller også at de har en offensiv plan for utbygging av Kalnes allerede innenfor den neste fireårsperioden.

– For Østfolds del er det viktig å bygge ut Kalnes. Vi kan ikke være bekjent å ha et nytt sykehus hvor kapasiteten på akuttmottaket er sprengt.

Han ønsker også å styrke samarbeidet mellom sykehus og kommunale helsetjenester, slik at pasienter ikke blir kasteballer mellom de to.

Innvandring og politi

Senterpartiets desentraliseringspolitikk treffer også hos lensmannskontorer som er blitt tvunget til nedleggelse.

– De som har klaget på nedleggelsen vil få disse reversert, sier Myhrvold, og sier at de også ønsker å utvide tjenestetilbudet på politikontorene og styrke antall tjenestemenn.

– Det kan ikke være sånn at man må sette av en hel arbeidsdag for å skaffe seg pass.

– Det har vært en het retorikk dette valget rundt norske verdier, men ikke så mye rasling fra Sp?

– Vi kan ikke ha det sånn at vi hele tida setter grupper opp mot hverandre, og vi skal ikke redusere norske verdier til å være en kamp om vaffel og geitost. Norske verdier handler om nøkternhet og om fellesskap. Alle definerer verdigrunnlaget sitt forskjellig, men for meg handler det om å tjene sin plikt og deretter kreve sin rett. Og på bunnen er vi et stort fellesskap, som alle må bidra til. Man bør ikke bare integrere, man bør inkludere, sier Ole-André Myhrvold.

FAKTA: Ole-André Myhrvold

* 39 år.
* Har kjæreste.
* To barn på 9 og 11 år.
* Oppvokst i Trøgstad og bor i Trøgstad.
* Ordfører på hjemstedet, med permisjon fra informasjonsavdelingen i Coop Norge.

Les også: Vil hjelpe 20.000 unge ut av fattigdom
Les også: - Vi skal ha mestere og mastere
Les også: I dialog om hyperloop i Norge
Les også: Franskinspirert «sentrumsekstremist»
Les også: - Lover at jeg ikke skal gjemme meg bort i en krok
Les også: - Østfold er porten ut til Europa