Sporplanen blir klar før sommeren

Tidligst før sommerferien vil grunneiere som berøres - eller kan bli berørt - av det nye dobbeltsporet mellom Råde og Fredrikstad bli oppsøkt av Jernbaneverkets planleggere.

I et formannskapsmøte i Fredrikstad kommune tidligere i vinter gikk planleggingsleder Iselin Eng i Jernbaneverkets utbyggingsavdeling ut med 17. mars som dagen da både politikere og grunneiere skulle bli presentert for det endelige sporplan-valget for strekningen Haug-Seut. Nå er det før sommeren som gjelder:

200 meter bred korridor

- Vi har behov for noe mer tid til planlegging før vi kan gå ut å fortelle eksakt hvor jernbanesporet blir liggende i den 200 meter brede korridoren. Men før sommeren skal vi ha konkludert, opplyser Eng til Demokraten.

- Hvor mange grunneiere berøres av Haug-Seut-prosjektet? Er det flere enn 50 og færre enn 150?

- Det kan vi heller ikke svare på nå. Dette ganske enkelt fordi det inne i korridoren vil være mange grunneiere som ikke blir berørt av utbyggingen i det hele tatt. Vi får ikke denne oversikten før dobbeltsporet - som jo er mye smalere enn 200 meter - er tegnet inn i korridoren, forklarer planleggingslederen.

Den 16 kilometer lange parsellen Haug-Seut er det neste store utbyggingstrinnet Jernbaneverket skal gjennomføre på Østfoldbanen.

Haug-Seut ble første gang presentert for beboere og grunneiere allerede tidlig på 1990-tallet.

Nå - 25 år senere - er imidlertid prosjektet kommet til en avsluttende planleggingsfase. Følger politikerne også opp sine bevilgninger til planlegging vil dobbeltsporet fram til Seut stå klart i 2022 - og ikke som først annonsert i 2003.