"Solgangsbris" til Pæddekummen

Av: Magne Jørgensen

Det var morgendis over skulpturen Solgangsbris i dag tidlig når den ble flyttet til sitt nye sted ved Byens brygge i Sandesund. Reisen var ikke lang, den sto inntil i går på St. Halvards plass litt lengre opp i veien.

Lars Rangå fra Betong og Tre AS kjørte flyttebilen og løftet den nennsomt på plass.

Foto: Magne Jørgensen