DØMT: En mann er nylig dømt for smugling av nesten ti kilo amfetamin over norskegrensa på Svinesund.

Smuglet ti kilo amfetamin - hevder slåsskamp i Tyskland tvang ham til det

Den narkodømte hevder han havnet på kant med en beryktet, kriminell familie i Tyskland, og at det sto om egen families sikkerhet da han smuglet nær ti kilo amfetamin til Norge.

Den Oslo-bosatte mannen med utenlandsk bakgrunn ble stanset for tollkontroll i Hellekleiva ved Svinesund i februar i fjor. Der fant tollerne ti pakker med hvitt pulver gjemt bort i noen av bilens hulrom. Det hvite pulveret i posene var amfetamin, og veide til sammen nesten ti kilo.

Fire og et halvt år

Nå er mannen i Halden tingrett dømt til fire og et halvt års fengsel i Norge. Smuglervarene anses av politiet og rettsapparatet for å være store mengder.

Ifølge mannen selv, trodde han at bilen var lastet med rundt halvparten av stoffet tollerne fant, basert på hva han var blitt lovet i honorar, og at det var lett tilgjengelig doping i posene – ikke et tungt, narkotisk stoff.

Grunnen til at han tok på seg smugleroppdraget fra Tyskland, var ren frykt for sin egen og familiemedlemmers sikkerhet, har mannen forklart. Han skal forut for smuglerturen ha havnet i slåsskamp med et medlem av det han betegner som en beryktet, kriminell familie/organisasjon i Berlin.

I dommen er mannens forklaring gjengitt slik:

«Han ble oppsøkt av personer fra familien/organisasjonen som gjorde det klart at slåsskampen ville få konsekvenser for han. Han måtte velge mellom enten å gjøre noe for familien/organisasjonen eller leve med konsekvensen av at han og hans familie ville bli skadet. Tiltalte oppfattet truslene som reelle og alvorlige og valgte derfor å påta seg oppdrag for familien for å få problemet ut av verden».

Ikke troverdig

Retten påpeker hvordan ting tyder på at mannens bror, som han deler adresse med i Oslo, skal ha vært involvert i smuglingen. De deler også adresse med en tredjeperson, som tidligere er dømt for narkotikalovbrudd i Tyskland.

Hva gjelder spørsmål om domfeltes motivasjon eller hensikt om å gå til politiet i stedet for å la seg presse, hans forutsetning for å tro at han kunne bli lurt samt kjenne til reell risiko for fengselsstraff hvis han gjorde det han gjorde, mener retten at mannen ikke er troverdig. Retten påpeker en rekke hull og logiske brister i hans forklaring. Retten mener dessuten at mannen hadde dekkhistoriene klare hvis han skulle bli stanset for tollkontroll. En av dem baseres på funn av en ampull i bilen, som var ment å villede tollerne til å tro at lasten hans var av det mindre kriminelle slaget enn det faktisk var. I bagasjen hadde mannen sitt eget snowboardutstyr, som han forklarte at lå der fordi han hadde tenkt seg på fjelltur med broren. Dette anså også retten som en dekkhistorie.