ORGANISERT: Både påtalemyndigheten og tingretten mener den nederlandske mannen har vært en sentral del av et organisert kriminelt nettverk, som smuglet store mengder cannabis over Svinesund. Selv nekter han for å ha hatt en bevisst rolle i den omfattende smuglingen.

Smuglet hasj til 50 mill - bakmann fikk 11 år i fengsel

Nederlenderen hevdet å være «godheten selv» og nektet straffskyld, men ble likevel dømt for å stå bak smugling av nær 450 kilo cannabis over Svinesund.

I starten av april 2014 stoppet tollerne på Svinesund en nederlandsk semitrailer og tok den inn til kontroll. I pallekasser på hengeren ble det funnet 11 pappesker som viste seg å inneholde nesten 230 kilo hasj og seks kilo marihuana.

Føreren nektet enhver kjennskap til narkotikaen i de seks første politiavhørene, men ett år senere tilsto han både denne smuglingen og ytterligere tre turer med cannabis fra Nederland til Norge.

Utstrakt telefonkontakt

I tilståelsen oppga han en annen nederlandsk mann i slutten av 40-årene som oppdragsgiver for turene. Det er denne angivelige bakmannen som nå er dømt i Halden tingrett til 11 års fengsel for medvirkning til innførsel av totalt 436 kilo cannabis, fordelt på tre av disse turene mellom februar og april 2014. Retten anslår gateverdien på beslagene til rundt 50 millioner kroner.

– Uvitende mellommann

Retten mener å ha tilstrekkelige beviser for at mannen i slutten av 40-årene organiserte disse narkotikatransportene, «ved blant annet å informere NN om kontaktinformasjon til mottakerne av narkotika i Norge», heter det i dommen.

Bevisførselen i tingretten baserte seg blant annet på en rekke tekstmeldinger og telefonsamtaler angående de tre transportene, mellom ulike telefonnummere, som alle skal tilhøre de to nederlenderne.

I sin forklaring i retten beskrev bakmannen seg som «godheten selv». Han hevdet blant annet å ha lånt bort telefonen sin til de reelle bakmennene, og at han selv kun var en uvitende mellommann som ble brukt som syndebukk.

Videre forklarte han at sjåføren var en tidligere ansatt av ham, og beskrev kontakt med flere andre personer han mente hadde vært involvert i narkotransport.

Trusler

Sjåføren hevdet på sin side at hans tidligere arbeidsgiver framsatte trusler mot både ham og hans foreldre, og presset ham til å gjennomføre turene for å nedbetale en gjeld på 52 000 euro.

Retten festet ikke lit til bakmannens forklaring. I dommen påpekes det blant annet at han har endret forklaring fem ganger, og at han svært lite sannsynlig hadde så god kjennskap til personer med tilknytning til narkotikatransport uten selv å ha tatt del i organiseringen.

Mannens forsvarer, Gøran Møller Christiansen, opplyser at de nå vil gå gjennom dommen før de avgjør om den skal ankes.

– Min klient har aldri erkjent straffskyld for dette forholdet, og vi vil nå bruke betenkningstiden til å gjennomgå premissene for dommen, sier advokaten.