– Skåldesperre var ikke aktivert

Etter det fatale uhellet hvor en funksjonshemmet bruker i begynnelsen av 20-årene fikk andre- og tredjegrads forbrenning under en kroppsvask fredag, melder Fredrikstad kommune nå at skåldesperren ikke var aktivert ved den aktuelle vaskeservanten med tilkoblet dusjslange.

Den alvorlige hendelsen fant sted i en av kommunens fire avlastningsavdelinger for funksjonshemmede – kommunen ønsker ikke å gå ut med i hvilken avdeling det skjedde. 

Den unge mannen er fortsatt under behandling ved Sykehuset Østfold Kalnes. Brukeren er i bedring, skriver Fredrikstad kommune i en pressemelding. 

Den skadede personen fikk først behandling ved legevakten i Fredrikstad og ble etter avtale sendt til sykehus dagen etter. Den kommunalt ansatte blir tatt hånd om og blir ivaretatt i egen organisasjon. Kommunen har dialog med pårørende. Pårørende til andre brukere ved virksomheten er også kontaktet.

Skal gjennomføre hendelsesanalyse

Kommunen har selv meldt hendelsen til Fylkesmannen i Oslo og Viken og avventer Fylkesmannens vurdering. Uavhengig av dette vil det gjennomføres en hendelsesanalyse. I en slik analyse vil kommunen lete etter bakenforliggende årsaker på systemnivå, og foreslå tiltak som kan forhindre at lignende hendelser skjer igjen, står det i pressemeldingen. 

Dusjslange på blandebatteri

Arbeidsleder Odd Ivar Jacobsen i kommunens Driftssentral, Eiendomsdrift opplyser at det var montert dusjslange tilknyttet blandebatteri for håndvask i den aktuelle avlastningsboligen.  

- Dette er muligens etter ønske fra virksomheten. Rommet var et toalettrom med mulighet for å skylle, vaske brukere, dvs. våtrom med sluk. Alle skåldesperrer på håndvasker og dusjer blir nå aktivert.