Skal stoppes med lovlige midler

Den Nordiske Motstandsbevegelsen skal forhindres med alle lovlige midler fra å demonstrere eller stå på stand i Fredrikstad kommune.

Det har det rødgrønne flertallet i formannskapet bestemt etter at flere enn 300 innbyggere i kommunen nylig fremmet et såkalt innbyggerinitiativ overfor politikerne.

Harde tak om ytringsfriheten

-Vi vil med alle virkemidler innenfor rammen av norsk lov stanse DNM fra å utøve aktivitet i byen vår. Vi vil samtidig be lovgiverne om en innstramming i loven slik at DNM blir forbudt i Norge, uttalte ordfører Jon-Ivar Nygård (Ap). 
Han fikk støtte av Hans Ek (Sp), Camilla Eidsvold (SV), Rune Fredriksen (Ap) og flere kolleger på den rødgrønne siden som alle ville komme innbyggerne i møte.
Venstres gruppeleder Trond Svandahl uttrykte sympati for flertallets standpunkt, men ville likevel ikke være med å støtte innstillingen:
-Det er ingen rundt bordet her som har sans for DNM. Det har heller ikke jeg. Men å innføre et forhånds-forbud er jeg prinsipielt helt uenig i.Vi kan ikke forby noen vår grunnlovsfestede rett til å ytre meninger, eller retten til å organisere seg, poengterte Svandahl.
Han fremmet deretter et forslag om at "Fredrikstad kommune, i samarbeid med andre myndigheter, skal slå hardt ned på alle brudd på lover og regler mot å oppfordre til vold eller begå voldelige handlinger, komme med uttalelser av rasistisk art, krenkelser og sjikane på offentlig sted i Fredrikstad."

Nazi-marsj og 1. mai

Gruppelederne Truls Velgaard (H) og Bjørnar Laabak (Frp) støttet Svandahl:
-Jeg er skuffet over ordførerens prinsipielle vurderingsevne. En slik begrensing i organisasjons- og ytringsfirheten vil jeg på det mest bestemte advare mot. Det er dessuten ikke vi politikerne - men politiet - som skal bestemme om det skal gis tillatelse til å stå på stand eller gå i demonstrasjonstog. Dette er faktisk ikke vår oppgave, poengterte Velgaard.
-Da kan vi også forby 1. mai tog med faner og bannere. Det er en krenkelse det også! fortsatte Frp-gruppeleder Laabak som likevel understreket at han tar sterk avstand fra DNMs holdninger.
-Ganske så stupid å sammenligne DNM med et 1. mai-tog! uttalte ordfører Jon-Ivar Nygård til Demokraten etter at klubba hadde falt.