Seks vil bli ny sykehusdirektør

To kvinner og fire menn har søkt om å bli Just Ebbesens arvtaker som administrerende direktør ved Sykehuset Østfold.

– Det pleier ikke være en haug av søkere til denne typen stillinger. Jobben som administrerende direktør ved et sykehus stiller store krav, så seks søkere er omtrent som forventet og et antall vi er fornøyde med, sier styreleder Marianne Fålun ved Sykehuset Østfold.

På søkerlisten som ble lagt ut på sykehusets nettsider onsdag ettermiddag finner man blant annet dagens konstituerte administrerende direktør, Irene Dahl Andersen (64) fra Sarpsborg. De øvrige søkerne er:

* Thorbjørn Gaarder (63), Chief credit officer, Oslo

* Knut Eirik Ballestad (55), daglig leder i Trondheim Renholdsverk AS, Malvik

* Peter Kimme (57), overlege, Strömstad

* Arne Veggeland (56), prosjektdirektør, Oslo

* Ira Haraldsen (58), forskningssenterleder, Oslo

Les også: Østfoldrådet forventer bedring ved Sykehuset Østfold

Konstituert sykehusdirektør Irene Dahl Andersen sier Sykehuset Østfold kunne hatt nytte av større arealer. Her i forkant av åpningen av det nye sykehuset på Kalnes.
Foto: Kenneth Stensrud

FUNGERENDE: Konstituert administrerende direktør ved sykehuset, Irene Dahl Andersen, er blant søkerne som vil ha jobben permanent. FOTO: Kenneth Stensrud

Trakk seg etter turbulens

Fålun ønsker ikke å kommentere hvordan hun vurderer kvaliteten på søkerne så tidlig i prosessen.

– Nå har søkerlisten akkurat kommet, og etter høstferien vil vi i ansettelsesutvalget sette oss ned sammen med rekrutteringsselskapet vi benytter oss av for å diskutere hvilke kandidater det er aktuelt å kalle inn til intervju. Deretter vil prosessen gå fortløpende videre.

– I og med at vi fortsatt er tett på søknadsfristen, er vi også åpne for å vurdere søknader som kommer inn i nærmeste fremtid. Det vil alltid være et ønske å få på plass en langsiktig løsning ved slike ansettelser, sier Fålun.

Stillingen som administrerende direktør ved Sykehuset Østfold ble lyst ut i slutten av august, som følge av at Just Ebbesen forlot jobben i våres. Avgangen hans ble blant annet begrunnet med et ønske om å skape ro rundt sykehuset etter flere turbulente måneder med kritikk fra flere hold.

– Det er en økende uro rundt sykehuset i offentligheten som handler om korridorsenger og negative pasientopplevelser. Fokuset den siste tiden har dreid mot meg som leder. Jeg ser at SØ ikke er tjent med at organisasjonen skal lide under et slikt press, uttalte Ebbesen i en pressemelding da det ble kjent at han trakk seg.

FERDIG: Sykehusdirektør Just Ebbesen blir inntil videre erstattet av viseadministrerende direktør Irene Dahl Andersen.

MÅTTE GÅ: Just Ebbesen trakk seg som sykehusdirektør i april, blant annet som følge av vedvarende kritikk mot sykehuset. FOTO: Kenneth Stensrud

– Inne i en god fase

Styreleder Marianne Fålun mener urolighetene rundt sykehuset nå er i ferd med å legge seg.

– Den siste tida har det blitt gjort en bra jobb med å skape ro rundt sykehuset og synliggjøre det gode arbeidet som leveres av alle våre ansatte. Nå føler vi at Sykehuset Østfold er inne i en god fase, kommenterer hun.

Sykehusstyret tar nå sikte på å komme i mål med ansettelsen av ny administrerende direktør i løpet av de nærmeste ukene.

– Jeg tør ikke fastsette noen dato, men vi håper å få landet ansettelsesprosessen i løpet av noen uker. Den nye administrerende direktøren vil tiltre stillingen en gang litt ut på vinteren.

– Når det er sagt syns vi Irene Dahl Andersen gjør en god jobb som konstituert direktør, og har derfor ikke behov for å forhaste oss, avslutter Fålun.

Les også: Måtte avbryte sykehusundersøkelse på grunn av PC-oppdatering