Sarpsborg

Østfolds identitetsbyggere spises opp av Viken

Når Østfold om et drøyt år smeltes sammen med Buskerud og Akershus, betyr det trolig også slutten for prosjekter og priser som skal løfte fram fylkets identitet.

Bilde 1 av 2

– Det blir gjetninger fra min side, men jeg tror det vil bli slutt på særskilte Østfold-satsinger innen ditt og datt, sier fylkesvaraordfører i Østfold, Siv H. Jacobsen (Ap).

I kraft av sitt politiske verv er hun blant annet styreleder for Østfoldkonferansen og juryleder for Østfoldprisen – fylkeskommunens årlige hederspris til personer, grupper eller organisasjoner, som i kraft av sitt engasjement bidrar til å sette Østfold på kartet.

– Østfoldkonferansen er det allerede bestemt at skal bli siste utgave av nå i januar, og Østfoldprisen vil nok heller ikke leve videre under dette navnet.

– Jeg ser i stedet for meg både priser og konferanser innenfor flere ulike kategorier når vi nå skal inn i Viken – for eksempel mer områdespesifikt innenfor kultur, næring og kompetanse, sier Jacobsen.

Håper ideene overlever

Som fylkesvaraordfører i Østfold leder hun også Partnerskapet for næringsutvikling – bestående av kommuner, NHO, LO, Fylkesmannen og en rekke aktører innen næringsliv og kunnskap i fylket. Hensikten med samarbeidet er å skape vekst blant de eksisterende bedriftene i fylket, stimulere til nyetableringer og tiltrekke seg virksomheter utenfra.

Fra 1. januar 2020 blir Østfold, Akershus og Buskerud slått sammen til Viken fylkeskommune, og selv om Jacobsen ikke ser for seg at denne satsingen blir videreført i sin nåværende form, håper hun ideen bak vil leve videre også i det nye storfylket.

– Vi ønsker å videreføre den partnerskapstankegangen vi har hatt innenfor blant annet næringsutvikling og folkehelsearbeid gjennom Østfoldhelsa når Østfold går inn i Viken. Det er viktig at de satsingene som har blitt prioritert her, ikke går i glemmeboka fordi vi skal bli del av en større enhet, mener hun.

Les også: Investor om Østfolds framtid: – Har bedrifter i verdensklasse

NYE TIDER: Fylkesvaraordfører Siv Jacobsen (Ap) vil videreføre Østfold-ideene selv om navnet blir borte.

NYE TIDER: Fylkesvaraordfører Siv Jacobsen (Ap) vil videreføre Østfold-ideene selv om navnet blir borte. FOTO: Kenneth Stensrud

Uviss ambassadørframtid

Partnerskapet for næringsutvikling i Østfold står samtidig bak profileringsprosjektet «Mulighetsriket», og en sentral del av dette er Østfold-ambassadørprogrammet, som i disse dager rulles ut for sin andre runde. Ambassadørenes oppgave er blant annet å vise fram det som rører seg i næringslivet i Østfold, og skape interesse og entusiasme rundt dette, slik at det kan skapes flere arbeidsplasser.

Hva som skjer med dette programmet etter fylkessammenslåingen er ikke bestemt, ifølge fylkesvaraordføreren.

– Østfold-ambassadørene er en av flere satsinger vi har sammen med eksterne partnere, så der må vi sette oss ned sammen og finne ut av hvilken løsning vi skal gå for videre. Det kan nok være litt for tidlig å begynne og snakke om etablering av Viken-ambassadører, mener Jacobsen.

Det er SpareBank1 Østfold og Akershus som har tatt initiativ til ambassadørprogrammet, og administrerende direktør Arild Bjørn Hansen mener det kan være liv laga til tross for regionreformen.

– Vi vil gjøre en evaluering av nytteverdien i dette uavhengig av om Østfold blir en del av Viken. En fylkessammenslåing vil ikke være avgjørende for hva vi faller ned på, for vårt engasjement bunner i å bidra til næringsutvikling i regionen vi er en del av, sier han.

Les også: Jakter på nye Østfold-ambassadører

Utadrettet

Det er likevel andre oppgaver fylkesvaraordfører Siv Jacobsen ser på som viktigere det kommende året, enn at satsingene bærer Østfold-navnet i seg.

– Vi vil ta med oss måten å jobbe på fra Østfold selv om vi går inn i Viken, og en fordel er at alle satsinger nå blir større, og dermed får økt slagkraft. Fokuset på folkehelsearbeid er noe vi virkelig ønsker å satse videre på, fordi det spesielt her i Østfold er en del utfordringer innenfor dette området, og som det gjøres mye godt arbeid på feltet for å løse i dag, fastslår Ap-politikeren.

Samtidig mener hun de tre fylkenes politikere har en stor jobb foran seg med å synliggjøre betydningen av sammenslåingen overfor folk flest.

– Hittil har prosessen med å bygge Viken vært litt introvert. Det som blir viktig for oss i tida framover mot valgkampen er å kommunisere til velgerne hva vi ønsker for Viken, hvordan det nye fylket vil påvirke deres hverdag og hva vi kan gjøre for dem, slutter hun.

Mer fra Dagsavisen