Sarpsborg

Østfold Historielag: – Bygg en kopi av Tuneskipet

I mars 2007 gikk Sarpsborg kommune inn for å bygge en fullskalakopi av det berømte Tuneskipet, som ble funnet på Haugen gård i Rolvsøy i 1867. Men planene ble liggende i en skuff, og ikke realisert. Nå er det nye byggeplaner på gang, men i privat regi.

Bilde 1 av 3

Av Paul Norberg

Det er Espen Oddhaug fra Hølen i Østfold som vil ta opp tråden fra 2007. Han har planer om å få bygget Tuneskipet. Målet er å sjøsette det, og bruke det både til turistformål og til bruk for skoleklasser og andre interesserte. Men finansieringen er et problem.

– Jeg har søkt både Sarpsborg kommune og Østfold fylkeskommune om økonomisk støtte. Og har også søkt Sarpsborg om å få bruke området ved Eidet Lensemuseum som en byggeplass, sier Espen Oddhaug.

Tømmertunnelen i Eidet er et kulturminne. Den ble bygd i 1905–1908 og var i drift til 1984. Tunnelen var en fløtningsteknisk løsning på å få tømmeret i Glomma trygt forbi Sarpsfossen.

– Siden området er kulturhistorisk viktig, og det er godt med plass til å bygge et skip der, så håper jeg at Sarpsborg kommune gir tillatelse, sier Espen Oddhaug.

Men foreløpig ser det ikke ut til at kommunen er spesielt interessert. Kultursjef Henrik Eurenius forteller at kommunen har fått en søknad på 132.000 kroner fra Oddhaug. Det skal være med på å dekke et forprosjekt. Mens totalrammen for bygging av Tuneskipet er på 17,5 millioner kroner.

– Søknaden vil bli behandlet sammen med andre kulturoppgaver. Vi prioriterer et nytt bibliotek, og strategier for Olavsdagene i sommer. Jeg setter pris på initiativet til Espen Oddhaug, og det er flott at han vil utvikle ideen med å lage en kopi av Tuneskipet. Men for øyeblikket ser det ikke ut til at Sarpsborg kommune har mulighet til å sette av penger til et slikt prosjekt, sier Henrik Eurenius.

Han jobbet ikke i kommunen i 2007, og har ikke kunnskap om hvorfor bygging av en Tuneskip-kopi ble skrinlagt den gang.

For Sarpsborg kommune hadde veldig konkrete ideer. Planen var å etablere et stort kulturhistorisk opplevelsessenter på Tingvoll. Det skulle bygges nær E6, og en fullskalakopi av Tuneskipet var en viktig del av planen. Skipet skulle bygges i hel kløvet eik, med vikingtidens verktøy og håndverksmetoder. Anslått pris i 2007 var 8,2 millioner kroner. Målet var at hele opplevelsessenteret skulle stå fullt ferdig før 1000-årsjubileum i 2016.

– Dette skal bli et kulturhistorisk senter for hele Norge, sa daværende ordfører Jan O. Engsmyr til Aftenposten. «Gammelordføreren» husker godt diskusjonene for 11 år siden om dette opplevelsessenteret, men han vet ikke helt hvorfor det ikke ble realisert.

– Sannsynligvis var det finansieringen som var problemet. Vi hadde funnet ei tomt i nærheten av Tingvoll sykehjem, og det var stor entusiasme for prosjektet. Men det var administrasjonen som hadde fremmet forslaget, og da det skulle behandles politisk, måtte finansieringen vurderes nøye. Det var nok da det falt, mener Jan O. Engsmyr.

Styremedlem i Østfold Historielag, Odd Skriubakken, mener det er på høy tid at planene om å bygge opp en kopi av det opprinnelige Tuneskipet absolutt bør realiseres.

– Det er viktig at historien rundt Tuneskipet blir holdt levende. Og jeg håper at prosjektet til Espen Oddhaug blir gjennomført. Han samarbeider med arkeolog Knut Paasche, som er en av landets fremste kjennere av historien til Tuneskipet. De har også et samarbeid med fagfolk som har bygd kopier av andre vikingskip, sier Skriubakken.

Han forteller at Østfold historielag kjøpte en tomt rundt funnstedet allerede i 1947 og satte opp et minnesmerke der samme år. Borregaard var økonomisk bidragsyter. Tomten ble opparbeidet i årene etterpå, og minnestedet ble innviet i 1952.

De mest kjente vikingskipene er Oseberg og Gokstad. Tuneskipet var lenge «det glemte skipet». Alle tre befinner seg på Vikingskipmuseet på Bygdøy i Oslo. Det fjerde kjente vikingskipet er Klåstadskipet, som ligger i Tønsberg.

Arkeolog Knut Paasche, er leder for arkeologiavdelingen ved Norsk institutt for kulturminneforskning, NIKU. I februar 2017 disputerte han med avhandlingen «Tuneskipet: Dokumentasjon og rekonstruksjon». Han har uttalt at Tuneskipet er den virkelige juvelen blant vikingskipene.

Tuneskipet er fra rundt år 900. Det ble funnet på gården Nedre Haugen i Rolvsøy i 1867, og var det første norske vikingskipet som ble gravd ut under ledelse av Professor Oluf Rygh ved Universitetets Oldsaksamling.

Det er usikkert hvem som er begravet sammen med skipet sitt ved Nedre Haugen gård. Men det må ha vært en av landets viktigste personer på den tida. Gravhaugen, som ble kalt Båthaugen, er 80 meter i diameter. Der var det rester av tre hester og mange gaver. Ifølge kulturhistorisk museum ble det funnet " ... et sverdgrep, to spydspisser, en skjoldbule og det som trolig er rester av en ringbrynje. Dessuten ble det funnet en terning, to perler, tøyrester, deler av en ski, rester av en sal og enkelte utskårne trestykker med ukjent funksjon."

Lengden på Tuneskipet er beregnet til 18,67 meter. Den største bredden på skipet var 4,4 meter. Det har sannsynligvis vært et havgående skip på linje med Gokstad- og Osebergskipet.

Pengemangel

Fylkeskultursjef Toril Mølmen er positiv til planene for Tuneskipet, men kan ikke love penger til prosjektet.

- Østfold fylkeskommune har mottatt en godt gjennomarbeidet forprosjektplan for Tuneskipet. Vi har hatt saken oppe i Nærings- og kulturkomiteen for å vurdere økonomisk støtte til forprosjektet. Der ble saken utsatt i påvente av at initiativtaker får en forankring i en vertskommune som vil bidra til forprosjektet. Slik Østfold fylkeskommune ser det, vil en forankring i en vertskommune og et relevant miljø, være et viktig grunnlag for bygging av en fullskala kopi av Tuneskipet. Dette er et stort økonomisk løft, og driften vil også kreve ressurser. Hovedprosjektet er veldig stort, og det er ikke noe vi har satt av penger til i dag, sier hun.

Dette betyr at fylkeskommunen ikke vil gi støtte, med mindre Sarpsborg kommune er først ute med si ja til å være vertskommune. Sarpsborg har foreløpig vendt tommelen ned for en eventuell støtte.

Nyeste fra Dagsavisen.no: