Sarpsborg

Fylkeslegen går til kamp mot pillebruken

– Østfold er ikke tjent med å toppe statistikken for bruk av vanedannende legemidler. Nå setter vi i gang omfattende tilsyn i Østfold.

Det er assisterende fylkeslege Mette Hjermann som sier dette. Hun forbereder nå tilsyn med fastlegenes utskriving av vanedannende medisiner. Østfold ligger helt på topp i bruk vanedannende legemidler, som også omfatter bruk av morfinlignende smertestillende som Paralgin forte.

– I denne gruppen fikk 13,5 prosent av befolkningen i Østfold minst en resept. Landsgjennomsnittet er 10,6 prosent, forteller seniorrådgiver Christian Berg i Folkehelseinstituttet.

Valium og Imovane

– Østfold topper ofte feil statistikker. Nå retter vi oppmerksomheten på vanedannende legemidler mot smerter, angst og søvnproblemer. Mange vil kjenne igjen medisiner som Valium, Imovane, Paralgin forte og Sobril. Over tid tilpasser kroppen seg bruken av disse legemidlene, slik at effekten reduseres. Pasienten opplever da ofte behov for doseøkning, noe som forsterker tilvenningsprosessen. Kommunene i Østfold har alle et ganske høyt forbruk sammenlignet med gjennomsnittet i landet. Askim, Trøgstad, Spydeberg og Skiptvet er av de kommunene som ligger høyest i fylket vårt. Vi starter derfor med tilsyn i disse kommunene, sier Mette Hjermann.

Hun forteller at kommunelegene i de aktuelle kommunene inviterer alle fastlegene til et møte i februar. Der vil de få nødvendig informasjon om situasjonen i Østfold. Deretter skal fastlegene evaluere egen praksis opp mot retningslinjene.

Fylkesmannen vil i etterkant gå gjennom egenevalueringen fra fastlegene, og gi hver enkelt fastlege tilbakemelding. Målet med tilsynet er å sette tema på dagsorden både i samfunnet og i legekonsultasjonene.

– Brudd på bestemmelsene i helselovgivningen vil bli fulgt opp av Fylkesmannen. Hensikten er å få ned forbruket av vanedannende legemidler, sier assisterende fylkeslege.

Førerkortet

– Østfold har vært på denne «pilletoppen» i minst 50 år, men vi vet fortsatt for lite om hvorfor det er slik, sier kommunelege Alf S. Johnsen i Askim.

Han mener det er viktig at fastlegenes praksis for utskriving av medikamenter blir kartlagt. Og er opptatt av at pasientene blir klar over konsekvensene av høyt pilleforbruk.

– Når en pasient bruker store doser av sovemedisin, eller smertestillende legemiddel, så kan det være aktuelt å frata vedkommende førerkortet. Fastlegen har rett til å anbefale at førerkortet blir inndratt, og det er vanlig at fylkeslegen og politiet da innfrir en slik anbefaling. Dette kan være et virkemiddel for å også få pasientene til å tenke over sitt eget forbruk, sier Alf S. Johnsen.

Nyeste fra Dagsavisen.no: