Salter mot svevestøv og dårlig luftkvalitet

Hvorfor saltes veien når det ikke er glatt? Statens vegvesen får ofte spørsmål om dette, og forklaringen er salt også kan binde støv. Dette er viktig for luftkvaliteten i byområder, skriver Statens vegvesen.

Svevestøv og dårlig luftkvalitet oppstår gjerne på dager med kjølig og stillestående luft, og tiltak for å binde veistøv bidrar til å redusere problemet. Her er salt et egnet virkemiddel.

– Det brukes en spesiell saltblanding på veiene for å binde støv, og den spres med de samme bilene vi bruker for å smelte snø og is. Derfor kommer det ofte spørsmål om hvorfor vi salter når det ikke er glatt, sier driftsleder Arne Bjørklund i Statens vegvesen.

Holder vegen fuktig

Tiltak for støvdemping utføres når det er høye verdier av svevestøv (Pm10). Saltblandingen bidrar til å holde vegen fuktig, slik at støvet bindes til vegen og ikke virvles opp i lufta. Biler som utføres slikt arbeid skal være merket med et eget skilt der det står «Støvdemping».

– Dette gjennomføres som hovedregel før rushtrafikken, for å binde støvet slik at det ikke virvles opp av alle kjøretøyene som passerer, forklarer Arne Bjørklund.

Salter i byene

I Østfold utfører Statens vegvesen i hovedsak slike støvdempingstiltak på riks- og fylkesvegene i Moss, Fredrikstad, Sarpsborg og Halden. Etaten har i samarbeid med Østfold fylkeskommune inngått en «tiltaksavtale om vegtilknytta luftforurensing» sammen med de nevnte bykommunene.

Publikum har selv muligheten for å følge den lokale utviklingen i nivå for svevestøv (pm10), via nettsider for luftkvalitet som: https://luftkvalitet.miljostatus.no/ og http://luftkvalitet.info/