Safia Abdi Haase fra Halden invitert til hagefest i Slottsparken.

Safia på fest i Slottsparken

I 2014 ble Safia Abdi Haase tildelt ridder av 1. klasse av St. Olavs Orden av HM Kongen. Nå skal hun på hagefest med de kongelige.

Safia Abdi Haase (født 5. mai 1959) er en norsk-somalisk sykepleier bosatt i Halden, kjent for sitt arbeide mot kjønnslemlestelse.

Hun kom til Norge som kvoteflyktning i 1992, som alenemor med tre døtre og uten utdannelse.

H.M. Kongen utnevnte i 2014 Haase til ridder av 1. klasse av St. Olavs Orden for hennes arbeid til beste for kvinners og barns livsvilkår, og den 1. september i år skal hun i hageselskap med de kongelige.

Hans Majesteter Kongen og Dronningen har invitert 1.500 gjester til hagefest i Slottsparken 1. september 2016.

Det er 50 personer fra hvert av landets fylker og Svalbard blant de inviterte.

Hentet utmerkelser for medmennesklighet

Haase har blant mye annet vært med på å utforme Regjeringens ”Handlingsplan mot kjønnslemlestelse” (FGM) og har sittet i det nasjonale utvalget KIM, som arbeider med strategier for å bekjempe rasisme og fremme aksept og forståelse mellom kulturer.

I 2002 kom dokumentarfilmen ”Safia og hennes døtre”.

Hun fikk i 2011 en pris fra Unni og Jon Dørsjøs minnefond for sitt kontaktskapende arbeid mellom somaliere og nordmenn, og for at hun er en viktig rollemodell for innvandrerkvinner i Norge

På distriktmøtet i Inner Wheel i Halden i april i år kunne Safia atter en gang ta imot heder for sitt utrettelig arbeide for å bedre andre menneskers situasjon.

Hun er medlem i Fredriksten Inner Wheel, og på et møte med 70 andre medlemmer, ble hun tildelt den høyeste æresbevisning innen Inner Wheel for sitt arbeid for kvinnehelse, den såkalte «Margarette Golding Award».

Artikkelen fortsetter under bidet

Safia Abdi Haase

Safia travel med mel og deig før Multicultura-arrangementene forrige helg

Aktiv i nærmiljøet

Foruten sitt arbeid land og strand rundt med foredrag, er Safia også en viktig bidragsyter i Halden.

Dels medvirker hun i kulturarrangementer, og dels er hun initiativtaker til flerkulturelle arrangementer, som suksessen Multicultura, som ble arrangert sist helg.

Først ble alle 5. klassinger i Halden bespist med boller på fredagen for en uke siden, og lørdag var det matservering og kulturarrangementer i Busterudparken, som trakk flere tusen mennesker til sentrum.

Les høyeste æresbevisning til Safia Abdi Haase

Les bakte 500 boller til somaliske barn

Les mangefarget på Nordsiden under Multicultura