«Rimeligere» byjubileum enn budsjettert

12.558.000 kroner gikk med da Fredrikstad kommune feiret seg selv i 2017. Det var 1.042.000 mindre enn budsjettert.

Nå foreslår rådmannen at kronene som ble «til overs» brukes på frivillige lag og foreninger i kommunen.

Økte fra 11.0 til 13.6

Det totale budsjettet for jubileumsprosjektet økte i prosjektperioden fra 2015 fra opprinnelige 11.0 millioner til totalt kr 13 600 000. Prosjektets regnskap viser likevel et mindreforbruk på kr 1 042 468.

Som kjent slo byen ved Glommas munning på stortromma da det skulle feires at det var 450 år siden Kong Frederik II av Danmark grunnla Fredrikstad 12. september 1567. Allerede i 2015 ble det ansatte en egen prosjektleder - Irene Østbø - i en 100 prosentstilling for å forberede festen som hadde et høydepunkt i de ti dagene fra 7. til 17. september.

Sluttrapporten skal behandles i Fredrikstad Bystyre 21. juni.