Regjeringen svikter de svakeste elevene

Leserbrev: Det er så mange stressfaktorer i ungdommers hverdag og skolen bør ikke bidra til dette. Vi vet også at pisk fungerer dårlig, men det har ikke regjeringa lyttet til når de innførte fraværsgrensa, skriver fylkesleder i AUF, Maria D. Imrik.

Nylig la Fafo (Fagbevegelsens senter for forskning, utredning og dokumentasjon) frem sin rapport "I fraværsgrensens dødvinkel!”. Det er en evaluering av fraværsgrensa på VGS i et nedenfra-og-opp perspektiv. 

Rapporten viser at det overordnet fraværet går ned, men ikke like mye for alle elevgrupper. Noen elevgrupper klarer ikke å redusere fraværet nok ved hjelp av fraværsgrensa til at de klarer å stå i faget. Det er disse vi i AUF i Østfold  hele veien har vært bekymret for. 

I tillegg til fravær er det å begrense frafallet et viktig argument som ble brukt for å innføre fraværsgrensa. Dessverre betyr ikke mindre fravær automatisk redusert frafall, noe som nevnes i rapporten. De elevene som får «ikke vurdert» i fag har større risiko for å falle ut av skolen, altså ikke fullføre i løpet av fem år. Dette beviser at regjeringa ikke tar de svakeste elevenes parti. Selv om de har visst om at fraværsgrensa ikke var løsninga for dem, har de ikke satt i gang noen tiltak for å sikre at også de med høyt fravær får læringsutbytte og fullfører videregående opplæring. 

Rapporten konkluderer med at man har fått et mer polarisert skolemiljø etter innføringa av fraværsgrensa. Det er overordnet mindre fravær og flere får bestått, på samme tid som det er flere som snakker om de som får "ikke vurdert" og nærmest har sluttet helt på skolen etter innføringen av fraværsgrensa. Rapporten trekker også frem økt stress og økt tidsbruk hos lege for å få legeerklæring. 

Jeg er personlig bekymret for dette. Det er så mange stressfaktorer i ungdommers hverdag og skolen bør ikke bidra til dette. Vi vet også at pisk fungerer dårlig, men det har ikke regjeringa lyttet til når de innførte ordningen. 

Kunnskapsminister Jan Tore Sanner har uttalt at denne rapporten bør feie all tvil om innføringa av fraværsgrensa til side. At dette er et virkemiddel som fungerer. Det reagerer jeg sterkt på. Regjeringa har absolutt sviktet de svakeste elevene i denne saken. De har fått det vanskeligere med å bestå fag og fullføre skoleløp etter innføringa. Jeg er lei av store ord og ingen tiltak fra de som styrer skolepolitikken. De må begynne å ta rådene fra lærere og elever på alvor. Det har de ikke gjort til nå. 

Maria D. Imrik

fylkesleder AUF