Råde

Vanningsrestriksjoner i Råde kommune

– For å hindre at abonnenter blir uten vann overvåkes forbruket og ytterligere tiltak vurderes løpende, skriver kommunen på sine nettsider.

I store deler av Sør-Norge vil temperaturene bli svært høye utover i neste uke. Det vil kunne bli den varmeste perioden hittil i år, ifølge Meteorologisk institutt. Illustrasjonsfoto: Håkon Mosvold Larsen / NTB


Råde kommune melder i dag på sms til alle innbyggere at det blir innført vanningsrestriksjoner, for at alle abonnenter skal få vann ved høyt sommerforbruk. Forbudet gjelder inntil videre.

Vanningsrestriksjonene innebærer følgende:

 • Forbud mot vanning med spreder
 • Forbud mot bruk av ubetjent slange
 • Forbud mot bruk av dryppvanningsanlegg

Vanning med kanne eller håndholdt slange med munnstykke er tillatt som følger:

 • Eiendommer med like husnummer, 2-4-6 osv. kan vanne på datoer med partall
 • Eiendommer med ulike husnummer, 1-3-5 osv. kan vanne på datoer med oddetall

Vanne om kvelden

Vi oppfordrer deg til å vanne på kvelden eller om natten.

For å hindre at abonnenter blir uten vann overvåkes forbruket og ytterligere tiltak vurderes løpende.

Dispensasjon gjelder for:

 • Anleggsgartnere og andre profesjonelle aktører
 • Idrettsanlegg inkludert kyllingproduksjon og hestehold
 • Nyanlagte gressplener
 • Huseiere som skal vaske hus før maling
 • Barnehagebarn får lov til å dusje i vannspreder
 • Oppfylling av badebasseng skal gjøres om natten

Jobber med forbedring

Tiltak for å forbedre vannkapasiteten i Råde:

Råde kommune arbeider med flere tiltak for å forbedre kapasiteten på vann i kommunen.

 • Trykkforsterker for Saltnesområdet er under installasjon.  Dette arbeidet har blitt noe forsinket på grunn av uavklarte forhold rundt strømtilkobling og graving langs riksveien.  Dette arbeidet vil bli påbegynt sist i juli 2021.
 • Et stort arbeid med ringledning for vann via Oven vil bli ferdigstilt i løpet av de neste to årene.  Dette vil gi vesentlig større kapasitet på vann og sikre vanntilgjengelighet også ved ledningsbrudd.

Inntil større vannkapasitet er etablert, er det viktig at vi er forsiktige med vannbruken og følger vanningsrestriksjonene, slik at alle innbyggere i Råde kan ha nødvendig tilgang til vann.