Politimester Jon Steven Hasseldal

Politiets responstid er 8 minutter

- På tettsteder med mer enn 20 000 innbyggere brukte vi i median 8 minutter fra operasjonssentralen fikk inn meldingen til vi var på stedet. Dette er gode resultater, sier politimester Steven Hasseldal.

Politiet blir målt på hvor lang tid det tar fra operasjonssentralen mottar en telefon til første politienhet er på stedet. Forrige uke ble resultatene fra fjoråret offentliggjort og Øst politidistrikt har gode resultater og når kravet til responstid i alle kategorier, melder politiet i en pressemelding.

Undersøkelsen skiller mellom tre tettstedskategorier. De tre kategoriene er tettsteder med over 20 000 innbyggere, tettsteder med mellom 2 000-19 999 innbyggere, samt tettsteder med under 2000 innbyggere og øvrige områder.

- Målingene viser at politiet i Øst politidistrikt når kravene i alle kategoriene. På tettsteder med mer enn 20 000 innbyggere brukte vi i median 8 minutter fra operasjonssentralen fikk inn meldingen til vi var på stedet. Dette er gode resultater, sier politimester Steven Hasseldal.

Det er oppdragene som blir gitt prioritet ”alarm” eller ”prioritet 1” av operasjonsleder som måles. Dette er oppdrag der liv er direkte truet, eller der det av andre årsaker er behov for umiddelbar innsats fra politiet.

- Resultatene viser at politiet kommer raskt når innbyggerne ringer 112. Disse oppdragene er tidskritiske og handler ofte om å redde liv. Det er derfor veldig positivt at vi nå måles på responstid og kan følge med på utviklingen over tid, sier politimester Steven Hasseldal.