Politiet ville overvåke politisk møte

- Jeg vil kalle det trakassering og forfølgelse når politiet forlanger å være til stede på et møte hvor vi skal diskutere innvandringspolitikk og norsk politikk i sin alminnelighet.

Det sier Selvstendighetspartiets (SHP) valgkampsjef Bjørn Christian Rødal etter at to uniformerte politimenn lørdag dukket opp på Hotel Fredrikstad for å overvære dannelsen av et nytt, lokalt partilag av SHP.

Ytringsfrihetens rammer

Rødal (31), som til daglig jobber som forretningsutvikler for unge gründere i tillegg til å være med i den sentrale ledelsen for SHP, stiller seg uforstående til politiets opptreden i forbindelse med det tillyste møtet i Fredrikstad:

– De aller fleste av våre fremste tillitsvalgte er høyskoleutdannede mennesker som alle har den samme grunnleggende forståelsen for norsk lovverk som alle andre har. Vi driver absolutt ikke et parti som tillater vold og annen kriminalitet – der har vi nulltoleranse akkurat som Ap, Høyre, Sp og alle andre etablerte politiske partier. At vi sier nei til mer innvandring fordi den endrede demografien ikke lenger er bærekraftig er korrekt. Men det skal jo ikke måtte bety at vi må ha politiet til stede for å overvåke vår egen debatt og diskusjon. Tross alt opererer vi innenfor ytringsfrihetens rammer som alle andre som bedriver politisk arbeide, sier Rødal til Demokraten.

Ikke avbildes med politiet

– Hva skjedde da politiet ankom Hotel Fredrikstad?

– De to politimennene forklarte en halvtime før møtestart klokken 13.00 at de ville være med på møtet. De ville se hva som foregikk, hvor mange som var til stede, hvem som var til stede osv. Riktignok hadde jeg fått en telefon på forhånd om at de ville komme å ta en prat. Det sa jeg av høflighetshensyn selvfølgelig ja til, selv om jeg aldri forsto hva de hadde hos oss å gjøre. Men da de dukket opp ble jeg såpass perpleks av tanken på at vi skulle ha politi i uniform til stede inne i møtet at jeg valgte å ta kontakt med de 10–12 menneskene som hadde varslet at de skulle komme. Det er vel ingen som frivillig ønsker å la seg avbilde sammen med politiet. På sms og telefon ble vi enige om å utsette hele oppstartsmøtet, forteller Rødal til avisa.

– Har SHP hatt kontakt med politiet tidligere? Har de vært med på andre oppstartsmøter andre steder i landet?

– Vi har etablert lag i Oslo, Bergen, Stavanger, Kristiansand og i en rekke andre større kommuner men aldri blitt oppsøkt av politiet. Aldri. De har jo heller ikke hatt noen grunn for å komme. Den eneste kontakten vi har hatt med politiet var det vi som tok initiativet til. Det dreide seg om at vi ønsket å gjennomføre en markering på et gatehjørne i Drammen med bakgrunn i at en av byens gater skulle få et tyrkisk – i stedet for et norsk navn oppkalt etter seg. Men dette gikk helt stille og rolig for seg som planlagt – uten politiet til stede, opplyser valgkampsjefen.

– Opplever du og dere å bli sammenlignet med Den Nordiske Motstandsbevegelsen?

– Når politiet møter opp hos oss til og med i uniform – så er jeg lei meg over å måtte si ja. Men vi kan på ingen måte sammenlignes med DNM. Vi er verken nazister, rasister eller kriminelle – vi driver et politisk parti som har som et våre hovedbudskap å problematisere innvandringen. Vi må kunne ha en debatt om de økonomiske og demografiske utfordringene innvandringen skaper uten å bli sett på som lovbrytere, sier Rødal som hevder politiet i dette tilfellet satte begrensninger på det norske, frie demokratiet.

– Vil Selvstendighetspartiet følge opp denne saken?

– Ja, det er vi nødt til. Vi kommer til å ta kontakt med Sivilombudsmannen for å få en uttalelse derfra, opplyser Selvstendighetspartiets valgkampsjef til Demokraten.

«Interesserer oss for partiprogrammet»

Inge Jensen, sjef for Nærpolitiseksjonen ved Fredrikstad politistasjon, bekrefter at to av hans medarbeidere kom til Selvstendighetspartiets etablerings-møte lørdag. På spørsmål om hva bakgrunn for tilstedeværelsen var, svarer Jensen:

– Vi, det vil si Forebyggende Avsnitt, kom dit fordi vi interesserer oss for partiprogrammet.

– Hva står i SHPs program som interesserer dere?

– Vi er interessert i hele programmet generelt, sett ut fra det forebyggende perspektivet.

– Dere møtte opp uniformert, hvorfor det?

– Dette skulle jo være et møte som var offentlig tilgjengelig for allmennheten. Vi ønsket å bli informert, ingenting annet. Vi hadde jo dessuten varslet på forhånd at vi skulle komme, sier seksjonslederen til Demokraten.

Bjørn Simensen, eier av Hotel Fredrikstad, var også til stede i hotell-lobbyen lørdag:

– Jeg vil på ingen måte legge meg bort i politiets arbeide. Men jeg kan likevel forstå at partifolkene nok syntes det var beklemmende å se de uniformerte konstablene inne i hotellet. Etter å ha hatt besøk av uniformert politi som lette etter ei dement dame for få dager siden inne ble jo også jeg overrasket. Men denne gangen ville de ikke fortelle meg hvorfor de var der. Dét måtte jeg få opplyst av Selvstendighetspartiets folk, forteller hotellsjefen.