Plassmangel på Sykehuset Østfold Kalnes

Få år etter at det nye Sykehuset Østfold åpnet, havner tusenvis av pasienter på gangen, og en midlertidig sengepost er åpnet på det gamle sykehuset i Moss

Plassmangel ved det nye sykehuset Østfold fører til at de gamle lokalene til sykhuset i Moss fortsatt brukes til blant annet planlagt behandling, dagkirurgi og rus/psykiatri, skriver Aftenposten.

På Kalnes brukes enerom som midlertidige dobbeltrom, undersøkelsesrom blir pasientrom og behandlingen effektiviseres. Likevel havnet 4.500 pasienter på gangen i fjor.

– Hovedproblemet er at sykehuset er bygget for lite, noe vi advarte om hele veien, sier Anita T. Granli, som er foretakstillitsvalgt for sykepleierne. Hun bekrefter at det er innført flere tiltak for å bøte på plassmangelen og sier de ansatte nå føler seg mer hørt av ledelsen.

Konstituert sykehusdirektør Irene Dahl Andersen sier det jobbes systematisk for å redusere flaskehalsene.

– Det foreligger ingen konkrete planer om å bygge ut sengekapasiteten de nærmeste årene. Vi arbeider derfor systematisk for å håndtere pasientstrømmene innenfor de rammene vi har, sier hun.