Perfekt helg for en omvei i marka

Over 30 mål skog skal tynnes for å gjøre Fredrikstadmarka penere og gi bedre vekst.

– Det er nok først og fremst de litt spesielt interesserte som vil se forandringene, men resultatet vil jo synes bedre over tid, sier entreprenør Ola Brække.

Han bruker de neste dagene på kosmetiske inngrep i Fredrikstadmarka, hvor det sludder fra oven og snøen på turstien er blitt til sørpe. Men Brække har det godt – han sitter for det meste varm og tørr bak spakene i hogstmaskinen.

Gir plass til fremtidstrærne

Først ut i kommunens pleie av bymarka er to hogstfelt på til sammen rundt 20 mål (20.000 kvadratmeter) ved «renna» og sørvest for Borredalsdammen. De to feltene skal tynnes den neste drøye uka.

– Det ble forhåndsryddet der med sag for et par år siden, og nå skal vi fullføre jobben. Trærne står såpass tett at lyset ikke slipper til på bakken. Poenget er å flytte veksten over på de største og fineste trærne. Vi skal ta ut små og skadde trær for å gi bedre plass til fremtidstrærne, samt forskjønne området, forklarer skogforvalter Oskar Næss i miljø- og landbruksetaten.

Kommunen ber om at det holdes svært god avstand til maskinene og eventuelt benyttes alternative ruter i hogstperioden, som trolig er over i løpet av en drøy uke. Turstien «renna» nord for Oredalen kan i perioder bli sperret av sikkerhetshensyn.

– I utgangspunktet holder vi den åpen for ferdsel, ettersom det er en populær tursti, men varsler med plakater i hver ende at man må holde god avstand til arbeidet, sier Næss.

Til Nössemark og Borregaard

Når skogsarbeider Brække har gjort seg ferdig med de to feltene, har kommunen planer om å flytte arbeidet til et nytt hogstfelt i nordenden av Borredalsdammen, på om lag 12 mål.

– Det er ikke verken pent eller lett å ferdes nå, der vi skal bedrive tynningshogst. Men det vil det bli etter et år eller to, når kvisten har fått ligge for å gi næring til trærne som står igjen, forklarer Næss.

Hogstmaskinen som brukes i perioden er spesifikt til bruk i tynningshogst. Med jerngrep lengst ned på stammene, plukker den effektivt opp de dårlige trærne, tipper dem over i vannrett posisjon og spytter ut stokker uten kvist.

– En større maskin ville vært mer effektiv, men denne etterlater mindre spor i marka, påpeker Næss.

Trærne som faller vil bli hentet ut med traktor og henger, og komme til nytte.

– De tjukkeste stammene her vil bli levert til sagbruket Vida i Nössemark, og kan brukes som stendere. De tynneste fraktes til Borregaard, forteller Ola Brække, og setter seg tilbake i det varme førerhuset.