Pengedryss fra Næringsfondet

Seks av totalt 14 søkere skal tilgodeses med tilsammen 5.4 millioner kroner fra det kommunale Næringsfondet, mener ordfører Jon-Ivar Nygård (Ap).

Igjen er det klart for en ny tildelingsrunde fra «pengebingen» som er bygget opp av kommunalt oppsparte midler. I alt 14 søkere meldte seg innenfor fristen 1. februar og totalt ble det søkt om 12.530.000 kroner.

Den tidligere politisk vedtatte ramma var imidlertid på kun 8.0 millioner og ut fra denne potten har rådmannen og senere ordføreren innstilt på at det skal brukes 5.4 millioner kroner.

1.4 mill. til Visit

Overfor formannskapets møte torsdag til uka anbefaler Nygård å gi disse seks søkerne - som alle har oppfylt kriteriene og retningslinjene for Næringsfondet - følgende beløp:

Visit Fredrikstad og Hvaler støttes med 500.000 til prosjektet «Med kurs for Fredrikstad». Den samme søkeren får 900.000 til prosjekt «HUB42». Videre får Blender Collective SA 2.500.000 til prosjektet «Økosystem for vekst, utvikling og tilgang på kapital», men da under forutsetning av at de andre offentlige finansiørene bidrar i henhold til budsjett. Viken CO2 kan glede seg til å ta i mot 200.000 til prosjektet «Øra klynge for CCS og CCU», mens Høgskolen i Østfold (HiØ) får 1.2 millioner til prosjektet «Grønn forretningsutvikling». I Moss kan «Mosseregionens Næringsutvikling A/S se fram til å få 100.000 kroner som en delfinansiering av «Partnerskap for næringsutvikling i Østfold».

Kroner 0,- til Tehrani

Følgende åtte næringslivsaktører har fått sine søknader avslått under den administrative behandlingen:

Flying Feed Fredrikstad A/S, Schumpeter Linjeforening, OM Data A/S, Griff Kommunikasjon A/S, Eloo A/S, Gjenvinning Østfold A/S, Fabilan Uszakiewicz og Norsk senter for sirkulærøkonomi.

David Tehrani, profilert Ap-politiker og fersk gründer for selskapet Flying Feed Fredrikstad A/S, ba om 2.5 mill. men får altså ingenting. Tehranis forretningskonsept er å satse på bærekraftig produksjon av larver fra svart soldatflue basert på organisk avfall i nye lokaler på Torp.

Om ordførerens innstilling sier han:

– Jeg må bare akseptere at vi ikke kom med i beregningen denne gang. Men en god tilbakemelding fra kommunen er jo at vi inviteres til å søke på nytt. Så her er det ikke snakk om at vi skal gi opp, sier den biolog-utdannede styrelederen som har et behov på tilsammen 6.8 millioner kroner for å realisere det allerede mye omtalte, innovative larveprosjektet.