På tide å ta samfunnsansvaret Storebrand!

Fredrikstad kan ikke leve med mørklagte og tomme haller. Vi må ha de fulle av aktivitet, og vi trenger Østfoldfoldhallen nå!

Med vinterens første tunge snøfall i Fredrikstad, blir det tydelig hvor stort behovet for Østfoldhallen som innendørs fotballarena er for Fredrikstad og for Østfold. Vi skriver slutten av januar i det nye året. Fredrikstad stadion er stengt for vinterbruk, Mercurbanen har et defekt undervarmeanlegg som skal utbedres til sommeren, klubbene i Fredrikstad får restriksjoner på vinterbrøyting som følge av miljøhensyn og friidrettsmiljøet i Fredrikstad må på nåde trene i et parkeringshus. Resultatet? Avlyste treninger for barn og unge, og manglende fasiliteter for byens desidert største idrett. 

Bystyret vedtok i september i fjor at Fredrikstad kommune skulle inngå leieavtale for fotballdelen i Østfoldhallen med Storebrand pensjonsfond, gjennom Olav Thon Gruppen. Som oppfølging av vedtaket ble det avsatt driftsmidler til Østfoldhallen i budsjettet for 2019 i desember. Selv etter Bystyrets klare tilsvar til den fremforhandlede avtalen med Olav Thon Gruppen, valgt likevel eierne av Østfoldhallen å opprettholde sin søknad om bruksendring, for å omdisponere fotballhallen til et kommersielt lekeland-konsept. Søknad var til behandling i planutvalget i november i fjor, og det ble besluttet at rådmannen skulle varsle eierne om at det vurderes å nedlegge midlertidig forbud mot tiltak for blant annet Østfoldhallen. Dette er et ganske tydelig signal fra det politiske flertallet i Fredrikstad at det ikke er ønskelig å legge til rette for en bruksendring og et lekeland-konsept i Østfoldhallen.

Storebrand kommuniserer at de er opptatt av å ta samfunnsansvar og at drivkraften til selskapet er at; «Vi skaper trygghet i dag og en fremtid du kan glede deg til.» 
Den fremtiden består ikke i å omdisponere en svært viktig arena for aktivitet til mange barn og unge, til et kommersielt lekeland-konsept, som skal gi økonomisk avkastning og i verste fall kun blir et tilbud til de familiene som har råd til inngangsbilletten. Interessant nok satte Østfoldhallene omsetningsrekord i 2018 på 1,118 milliarder kroner. 

Der det nå skulle vært yrende liv av barn og unge, er døren stengt og lyset slukket. Er det virkelig slik dere ønsker det Storebrand? Fredrikstad kommune er klare til å inngå leieavtalen vi har fremforhandlet, vi har budsjettmidler for driften i år, vi har kompetansen og menneskene på plass til å starte raskt. 

Fremtiden er her nå. Behovet er her nå. Ta det samfunnsansvaret dere er opptatt av. Bidra til å skape trygghet for barn og unge fremover. Sørg for at vi nå kan slå på lyset igjen i Østfoldhallen og bidra til flere aktive liv i Fredrikstad!

André Flatner
Idrettssjef