Østfoldinger vil kjøre miljøvennlig

De siste 12 månedene har salget av rene elbiler økt med over 70 prosent, og salget av ladbare hybrider økt med over 60 prosent.

Samtidig ser vi et kraftig fall i salget av fossilbiler, særlig kraftig går det ut over dieselbilene. Østfold har ligget litt etter resten av landet, og særlig våre naboer nærmere Oslo, når det gjelder elbilsalget. Men nå kan dette være i ferd med å snu.

Leder for samferdselskomiteen i Østfold fylkeskommune, Olav I. Moe, mener dette viser at vi kan klare å redusere klimagassutslippene fra transportsektoren i Østfold.

– Det er fortsatt et stykke igjen til vi når ambisjonen om fossilfri transportsektor, men denne statistikken viser at vi beveger oss i riktig retning. Når vi i tillegg ser at 80 prosent av kollektivtransporten går på biogass, elsykkel-interessen øker, og at trafikkveksten i Nedre Glomma har snudd, så er jeg positiv til at vi kan klare å redusere klimagassutslippene fra transportsektoren i Østfold.