Opera Østfold ba om 2,3 mill – fikk 140.000

– Vi vil øke aktiviteten vår, slik at operakunsten kan nå ut til mange flere barn og unge. Men da trenger vi mer penger, sier Pål Scott Hagen.

Han er sjef i Opera Østfold, og er skuffet over den økonomiske tildelingen i regjeringens forsalg til statsbudsjett.

– Ønsket 2,3 millioner

– Vi søkte om 2,3 millioner ekstra fra staten for å kunne gjennomføre en sterkere satsing på å nå ut til folket med opera. Men vi fikk bare 140.000 kroner. Det blir det ikke mye ekstra satsing av, sier Hagen.

SKUFFET: Operasjef Pål Scott Hagen.
Foto: VERONICA VAN GRONINGEN

I 2019 kan Opera Østfold vise til at de har mottatt tildelinger over statsbudsjettet. Det er en solid anerkjennelse av arbeidet som blir gjort med operasatsing i Østfold. Virksomheten får fortsatt drøyt seks millioner statlige kroner, i tillegg til nær to millioner fra vertskommunen Halden og 3,2 millioner fra Østfold fylkeskommune.

– Vi greier dermed å fortsette driften på omtrent samme nivå som i inneværende år. Men vi har større ambisjoner, og mener at operaen må ut til folk. Først og fremst ut til skoler og barnehager over hele fylket, men også ut på kafeer og puber. Vi har gjort forsøk med flere operakvelder på Bryggerhuset Syd i Halden. Den type aktivitet ønsker vi å utvikle, slik at operaen kan komme seg ut av teater- og konsertsaler. Men det koster penger. Derfor har vi søkt om en høyere bevilgning for 2019, forklarer Hagen.

Drøftes politisk

Fylkespolitikerne skal i disse dager drøfte den videre satsingen for Opera Østfold. Statlige myndigheter har definert en finansieringsmodell som tilsier at det skal være en fordeling der staten bidrar med 70 prosent og vertskommune og fylkeskommune til sammen bistår med 30 prosent.

Fylkesrådmannen skriver i sin saksfremstilling at det har vært en tung kamp å få staten med på dens egen fordelingsnøkkel. For 2019 er fordelingen 55 prosent fra staten og 45 prosent fra de lokale partene. Fylkeskommunen vil nå prioritere politisk lobbyvirksomhet overfor staten for å sikre en bedre finansiering til Opera Østfold.

Ny organisering

Fylkeskommunen mener også at tida er moden for å organisere Opera Østfold som en egen virksomhet. Hittil har Opera Østfold vært organisert inn under fylkeskommunens vinger. Når Østfold blir en del av Viken fra 1. januar 2020, bør også operasatsingen bli organisert som et selvstendig rettsobjekt, mener fylkesrådmann Anne Skau. Operasjef Pål Scott Hagen er enig.

– Organiseringen innad i fylkeskommunen har vært riktig i vår oppbyggingsfase. Men nå må vi videre, og da bør vår organisasjonsform harmonere med andre kulturinstitusjoner i både vårt fylke og i Akershus og Buskerud.

– Blir dere da et aksjeselskap?

– Det er en mulighet. Men dette må først utredes, og vi tar sikte på å ha en innstilling klar i august 2019, og vedtak om ny organisasjonsform i god tid før 1. januar 2020, sier han.