– Ønsker en trygg nyttårsfest

NAVN I NYHETENE: Brannvesenet ser positivt på at svært mange vil ha en fin fest, og at de ønsker å krone dette med et lysshow på himmelen når vi går inn i et nytt år. - Vi oppfordrer alle til å følge reglene for oppskyting av fyrverkeri, og ønsker innbyggerne en trygg nyttårsfeiring, og et godt nytt år, sier brannsjef Terje Surlien (50) i Sarpsborg.

Hva gjør brannvesenet for å forebygge skader fra fyrverkeri på nyttårsaften?

– Det er faste prosedyrer for hvordan fyrverkeri skal selges og oppbevares. Søknader om å være selgere må komme inn i god tid. Brannvesenet har personell på jobb i romjula, og en av oppgavene er å føre tilsyn med utsalgsstedene. Det er klare regler for oppbevaring av fyrverkeri. Det er viktig å ha tydelige forbudsskilt mot røyking og annen bruk av ild. Samtlige utsalgssteder blir oppsøkt. Noen ganger har vi spørsmål til selgerne, og vi får også ofte spørsmål tilbake. En av oppgavene våre er å gi veiledning, slik at salg av fyrverkeri skjer i forsvarlige former. Vi prøver å legge til rette for et trygt salg.

Hva med kjøperne?

– Fra brannvesenets side er vi alltid bekymret rundt nyttårsaften, for det er ikke tvil om at det hvert år oppstår skader. Men vi har ingen kontroll på hva kjøperne gjør med det fyrverkeriet de kjøper. Vår oppfordring er at alle som ønsker å feire det nye året med et flott fyrverkeri, må følge sikkerhetsreglene. Det er viktig å bruke beskyttelsesbriller. Fyrverkerioppskytingen bør forberedes mens det fortsatt er lyst, og før selve festen starter. Sørg for at fyrverkeriet skytes opp i en retning som ikke setter mennesker eller bygninger i fare. Tenk over vindforholdene. Fyrverkeriet må også sikres, slik at barn ikke blir utsatt for risiko. Sørg for god avstand til tilskuerne. Sikt aldri i retning av bygninger, kjøretøy, mennesker eller dyr.

Østfoldingene har kort vei til svenskegrensa, og i Sverige er det andre regler enn i Norge. Gjør brannvesenet noe for å hindre at det kommer inn ulovlig fyrverkeri?

– Nei. Dette er ikke brannvesenets oppgave. Her er det tollvesen og politi som har et ansvar. Brannvesenet kontrollerer heller ikke innbyggernes hus og leiligheter for å sjekke om de oppbevarer fyrverkeri ulovlig. Vi konsentrerer kontrollen om selgerne av fyrverkeri. Det er også selgerne som bør gi råd om hvordan brukerne skal håndtere fyrverkeriet.

Hva med alkohol og fyrverkeri?

– Alkohol og fyrverkeri hører ikke sammen. Når folk er i alkoholpåvirket tilstand, reduseres både oppmerksomheten og vurderingsevnen. Reaksjonstiden blir også dårligere. Det beste er å la en edru person være ansvarlig for oppskytningen.

Vil du gi en generell advarsel om bruk av fyrverkeri på nyttårsaften?

– Nei. Dette er et lovlig produkt, og det er ikke vår oppgave å advare mot fyrverkeri. Vi i brannvesenet ser positivt på at svært mange vil ha en fin fest, og krone dette med et lysshow på himmelen når vi går inn i et nytt år. Vi ønsker alle innbyggerne en trygg nyttårsfeiring, og et godt nytt år.

Hvilken bok har betydd mest for deg?

– Jeg leser en del ulike bøker. Blant annet en del historie. Det er vanskelig å trekke fram en enkelt bok, men jeg liker forfatterskapet til Tom Clancy, som skriver politiske thrillere, ofte basert på den kalde krigen.

Hva gjør deg lykkelig?

– Det var et omfattende spørsmål, men likevel enkelt å svare på: Når alle rundt meg i familien og i jobbsammenheng har det godt, så er jeg lykkelig.

Hvem var din barndomshelt?

– I barndommen var det mange jeg så opp til, men det er vanskelig å betrakte dem som helter. Jeg ser heller på dem som forbilder, og da kommer mine foreldre i første rekke som gode forbilder.

Hva misliker du mest ved deg selv?

– Jeg har kommet til 50 års alderen, og har vel avfunnet meg med den jeg er. Men jeg har en tendens til å være utålmodig, og ønsker å komme raskt fram til beslutninger. Det kan være et irriterende trekk med meg selv.

Hva gjør du når du skeier ut?

– Da spiser jeg litt for mye, slik som det har vært nå i juletiden.

Hva er du villig til å gå i demonstrasjonstog for eller mot?

– Jeg har aldri gått i demonstrasjonstog. Samfunnet vårt er bygd opp slik at det er fullt mulig å engasjere seg, og nå fram med synspunkter, uten nødvendigvis å demonstrere i gatene. Jeg foretrekker å benytte de demokratiske mulighetene som samfunnet er bygd på.

Hvem ville du helst stått fast i heisen med?

– Jeg er heldigvis brannmann, og det er ofte brannvesenet som må rykke ut for å hjelpe folk ut av heiser som har stanset. Jeg vil gjerne ha med ekstra personell fra brannvesenet i den heisen.