Ønsker å bidra til økt kvalitet i føreropplæringen

- Vårt mål er at trafikkskolene utdanner trafikksikre sjåfører og vi ønsker å bidra til økt kvalitet i føreropplæringen ved å dele vår kunnskap med trafikklærerne, sier fagleder Rune Granum i Statens vegvesen Region øst.

I høst har Granum og hans kolleger i Tilsynsseksjonen gjennomført seks møter med representanter fra trafikkskolene i Østfold, Akershus, Oslo, Hedmark og Oppland. Det var 185 påmeldte trafikkskolelærere til møtene og møtesteder var Lillestrøm, Risløkka, Hafslund og Lillehammer. 
- Vi ga dette tilbudet til trafikkskolelærerne med bakgrunn i ønske om dialog, kunnskapsoverføring og erfaringsoverføring fra tilsynsarbeidet, samt å styrke fokuset på null-visjonsarbeidet i trafikkskolene, sier Granum i en pressemelding. 

Profesjonelle «trafikksikkerhetsarbeidere»

I Nasjonal tiltaksplan 2018-2021 for trafikksikkerhet på veg står følgende:
Kvaliteten på føreropplæringen er avhengig av at trafikklæreren har nødvendig kompetanse. Trafikkopplæring av barn og unge beskrives som et særlig viktig forebyggende tiltak i trafikksikkerhetsarbeidet, gjennom å bidra til økt risikoforståelse og trafikksikker atferd.  

- Dette betyr at trafikkskolene og trafikklærerne skal være profesjonelle «trafikksikkerhetsarbeidere» og er gitt stor tillit av samfunnet. Vi har klare forventninger til at trafikklærerne sørger for riktig elevnivå før det gjennomføres avsluttende opplæring, slik at vi slipper kandidater til førerprøve som ikke er i nærheten av å kunne få førerkort, sier Rune Granum.

Oppdatere undervisningsopplegget

- Vi er også tydelige på at vi følger opp lærere som leverer svært svake kandidater til førerprøve.  Vi samarbeider med mange flinke aktører, men det er også noen som har litt å strekke seg etter. Derfor har vi nå valgt å dele tilsynserfaringene våre, slik at trafikkskolene kan bruke disse til å oppdatere og kvalitetssikre undervisningsopplegget og undervisningsmetodene sine, avslutter Granum. 

Faggruppen som ledes av Granum har blant annet ansvar for å godkjenne og føre tilsyn med trafikkskoler, kursarrangører og trafikklærere.