Omsorg, sliping av gulv og bilsalg

Elleve nyetableringer i Fredrikstad i løpet av den siste uken. Deriblant omsorgstjenester , gulv- og parkettbehandling samt kjøp og salg av bruktbiler.

AUTO MOBILI AS

Kjøp og salg av brukte biler og andre produkter/tjenester som naturlig hører til dette, herunder å delta i andre selskap med lignende virksomhet, og kjøp og salg av aksjer eller på annen måte gjøre seg interessert i andre foretak. Selskapet kan også drive med kjøp/drift av fast eiendom. Daglig leder:Daryosh Poorkar

AVANTE HOLDING AS 

Å ha aksjer i andre selskaper, samt virksomhet med tilknytning til dette. Styrets leder: Tove Solbakke Rebnord

DOMPA AS 

Å eie, leie ut og drive fast eiendom, samt hva som naturlig står i forbindelse med dette. Styrets leder: Truls Navestad

FREDRIKSTAD AUTOINVEST AS

Detaljhandel med biler og lette motorvogner, unntatt motorsykler. Daglig leder: Chia Mostafaei

FREDRIKSTAD BYGG OG PARKETTSLIPERI AS

Håndverksmessige arbeider innen bygg og anlegg med gulv- og parkett behandling som spesialitet. Daglig leder: Thomas André Svensen

LANGEBECK INTERIØR

Salg av interiør på nett. Innehaver: Stian Mc Kean Langebeck

LØVETANN OMSORG AS

Omsorgstjenester som omhandler barn og unge, botilbud, dagtilbud, pleie og omsorgstjenester, samt alle tjenester som naturlig hører inn under dette, samt å eie aksjer i andre selskap. Styrets leder: Morten Olavesen.

MKL STYLE AS

Handel med trevarer, møbler, trapper mv. Handel med interiørartikler. Import og export av handelsvarer som nevnt foran. Vedlikehold og oppføring av bygninger, herunder maling og tapetsering. Eie og forvalte aksjer i andre virksomheter med tilsvarende formål. Det som hører naturlig med til dette. Daglig leder: Lukasz Zarazinski

STATARE SOLUTIONS NORWAY AS

Levere og selge tjenester og produkter innen ledelse, IT, økonomi, ordrekontor og markedsføring. Dette inkluderer ledelse, rådgivning, konsulentvirksomhet, dag-til-dag tjenester, samt delta i annen beslektet virksomhet som hører naturlig inn under dette. Selskapet kan delta i andre selskaper. Daglig leder: Erik Bøckmann

TB1 EIENDOM AS

Investeringsselskap. Kjøp og salg aksjer og investering i fast eiendom og alt annet som hører naturlig inn under dette. Daglig leder: Bjarne Peder Lind

TORPESKOLEN FILOSOFIFABRIKK AS

Foredragsvirksomhet. Nærmere bestemt filosofiforedrag. Noe forlagsvirksomhet. Daglig leder: Morten Johansen