Nye virksomheter i Fredrikstad sist uke: Terje Høili, Freddy Sørlie, Rune Karlsen

Det har blitt etablert 13 nye virksomheter i Fredrikstad siste uken.

BRYNEM PIZZA OG GRILL PESHKET SIDQI MOHAMMED Produksjon og salg av mat, herunder utkjøring av mat, samt alt som kan settes i forbindelse med dette. Drift av gatekjøkken. Innehaver: Peshket Sidqi Mohammed.

DIKEVEIEN 45 EIENDOM AS Handel med og investering i fast eiendom, verdipapirer og andre formuesobjekter, herunder deltakelse i andre selskaper med lignende virksomhet. Styrets leder: Terje Tom Høili.

FAUST MEDISINSKE SENTER AS Lege- og helsevirksomhet. Å drive medisinske sentre, klinikker og alt som naturlig er forbundet med dette. Selskapet skal drives etter forretningsmessige prinsipper og med høy medisinsk faglig og etisk standard. Videre kjøp/salg og drift av fast eiendom, kjøp/salg av aksjer og andre verdipapirer og hva som står i forbindelse med dette. Daglig leder: Tom Henry Sundøen.

FLOA EIENDOM AS Kjøp og salg av fast eiendom, herunder utleie. Investeringer i annen lignende virksomhet. Styrets leder: Rune Karlsen.

KNUD BRYNS VEI 15 AS Kjøpe, eie, selge og forvalte fast eiendom, deltagelse i andre selskaper samt det som står i forbindelse med dette. Styrets leder:Freddy Bernt Sørlie.

KNUD BRYNS VEI 9 AS Kjøpe, eie, selge og forvalte fast eiendom, deltagelse i andre selskaper samt det som står i forbindelse med dette.Styrets leder: Freddy Bernt Sørlie.

LA FAMILIA FREDRIKSTAD AS Drift av gatekjøkken og annet som naturlig faller sammen med dette. Herunder kjøp og salg av aksjer eller på annen måte gjøre seg interessert i andre foretak. Styrets leder: Shiba Rehman Bukhari.

ONSØYHUS AS Tømrervirksomhet. Kjøp og salg av varer som naturlig hører med til bransjen. Daglig leder: Christian Sollihaug.

TOFTE AS Investeringsselskap for handel av finansielle instrumenter, direkte eierskap i virksomheter, fast eiendom m.m. Daglig leder: Peter Johan Tofteberg.

TONESVEEDESIGN TONE SVEE DAHL Strikkedesign, markedsføring av strikke-

design, salg av strikkemønster. Innehaver: Tone Svee Dahl.

VARDEN HAFJELLA AS

Drive næring i Hafjell-regionen, herunder utleie av hotell, restaurant, selskapslokaler, hybelleiligheter og annen virksomhet som naturlig hører sammen med dette.

Delta i andre selskap og liknende virksomhet, samt kjøp og salg av aksjer i andre foretak. Styrets leder: Rune Karlsen.

VIKER BYGGSERVICE AS Byggtjenester. Styrets leder: Patrick Stene.

ØSTFOLD DRIVSTOFF OG MAT AS Drivstoff, bilpleie og mat. Styrets leder: Rune Smådal.