Ny nattestengning av Fredrikstad-brua

Fredrikstad-brua vil bli stengt for all trafikk, fra onsdag 14. november klokka 21.10 til torsdag 15.november klokka 05.30 melder Statens vegvesen.

- Årsaken til stengingen er at montering av en ny portalbjelke har tatt lengre tid enn planlagt, grunnet uforutsette skjevheter. Først når dette arbeidet er ferdig, kan den gamle stålbjelken på fem tonn fjernes, og da må veien stenges så kranbiler kan jobbe uhindret, sier byggeleder Stein Andersen i Statens vegvesen.

Dette vil skje fra onsdag 14.nov klokka 21.00 til torsdag 15.nov klokka 05.30. I dette tidsrommet blir brua helt stengt for trafikk. Nødetatene og busselskapet er varslet, og vil ta sine forholdsregler for å opprettholde beredskapen.

- Vi gjennomfører nå siste del av vedlikeholdsarbeidet på Fredrikstad-brua, og venter at den kan åpnes for ordinær trafikk i begynnelsen av desember, sier byggeleder Stein Andersen.

Det gjenstår fortsatt noe arbeid med rekkverket i begge ender av brua. I tillegg skal den nye portalbjelken overflatebehandles før åpningen. Noe etterarbeid knyttet til asfalt og overflaten på rekkverket skal etter planen tas våren 2019.