Nei til nedleggelse av Emil Mørchs Minne i Borge og Torsnes alders- og sykehjem

Leserbrev: I den omtalte planen for heldøgns pleietilbud i Fredrikstad kommune fram til 2030 legges det opp nedleggelse av Torsnes sjukehjem, med 20 langtidsplasser for personer med somatisk lidelser og 5 langtidsplasser for personer med demens, skriver partiet Rødt Fredrikstad.

Likedan er planen nedleggelse av Emil Mørchs Minne med 30 langtidsplasser for personer med somatiske lidelser. De to sykehjemmene har til sammen 55 plasser. Når fase to av utbyggingen på Østsiden sykehjem avsluttes til sommeren, blir det 48 nye plasser der i tillegg til dagens 64. Det betyr at kommunen mister 7 sjukehjemsplasser.
Til tross for protester mot forslaget fra leder av Torsnes lokalsamfunnsutvalg, og motreaksjoner fra leder for Dementavdelingen i Fredrikstad, lees det ikke på øyelokkene fra administrativt og politisk posisjon. Det later til at standpunktene til bruker- og interessegrupper, bare preller av som vann på gåsa.
Særlig rart høres dette ut nå når arealplanen som nå er ute på høring taler  varmt om å utvikle lokalsamfunnene. Det en trenger i hverdagen skal finnes der folk bor. Som tommelfingerregel skal ”alle” ha gangavstand til skole, burde ikke da også lokalsamfunnene bevare tilbudet til sine eldre?
Leder for Eldrerådet i kommunen, Per Edvardsen, vedgår at kommunen trenger flere, ikke færre sjukehjemsplasser i nåtid og i framtid, og ville helst la Tornes bestå som det er. Men han aksepterer at Torsnes alders- og sjukehjem legges ned etter henvisning og råd fra utvalgsleder Ørens og planens innstilling, der stedet skal omgjøres til å bli ”et bo- og behandlingssenter som alle hjelpetrengende uansett alder kan nyte godt av”.
Vi oppfordrer Eldrerådet, et ubundet organ som ivaretar de eldre og deres legitime rettigheter i kommunens tjeneste, å gå aktivt inn og undersøke de reelle behov som foreligger. Dernest søke å samarbeide med Demensforening, Pensjonistforening, pårørendegrupper, lokalsamfunnsutvalg osv. De veit best hvor skoen trykker til en hver tid, uavhengig av anbefalte planer og prosjekter.
Rødt Fredrikstad vil engasjere seg og stå opp for nettopp disse gruppene som gir sine motreaksjoner på nedskjæringer av helsetjenester, og nedleggelser av langtidsplasser som ulike brukergrupper til en hver tid trenger. Rødt Fredrikstad tar avstand fra planen om nedleggelse av sjukehjemsplasser som er anbefalt av utvalgsleder, Arne Øren (Ap). 
Og oppfordrer politikere i opposisjon så vel i posisjon til å si nei til nedleggelse av de sårt trengte sjukehjemsplasser som nå er under oppseiling. 
Rødt vil gå i allianse med brukerorganisasjoner, pårørende og politikere som står opp mot nedleggelse. LO oppfordres til å engasjere seg i saken, ta grep for eksisterende drift og sikring av arbeidsplasser til de ansatte. Vi trenger gode helse- og velferdstilbud der folk bor i Fredrikstad, gjennom hele livsløpet. 

Rødt Fredrikstad
Hannah Berg 
Terje Syversen