Motorsyklist hadde en snittfart på nesten 200 km/t på E18 i Østfold

Nå er han dømt til fengsel i 24 dager.

Fredag 22. juni klokken 19.18 kom han kjørende på en motorsykkel langs E18 ved Jarenkrysset i Spydeberg.

Der ble han mål til en gjennomsnittlig hastighet på hele 196,67 km/t over en strekning på over tre kilometer, før han ble stanset av politiet.

Fartsgrensen på stedet er 100 km/t. Altså kjørte han nesten dobbelt så fort som maks tillatte hastighet.

Mannen la alle kortene på bordet og tilsto råkjøringen, noe som førte til en liten straffereduksjon.

Ifølge politiet var ikke mannen registrert med aktive prikker på førerkortet da handlingen fant sted. Kjøreforholdene ble beskrevet som gode.

I tillegg til fengselsstraffen ble mannen også dømt til tap av førerkort i 30 måneder, altså to og et halvt år.