Mener tiden for Viken-omkamper er forbi

Fylkesordførerne krangler i spørsmålet om oppgavene som følger med sammenslåingen, men er langt på vei enige om at det ikke er noen vei tilbake.

– Stortingsflertallet har vedtatt dette to ganger, og stadfester det nå en tredje gang. Vi kan ikke velge hvilke stortingsvedtak vi skal forholde oss til og ikke, sier fylkesordfører Anette Solli (H) i Akershus.

Mandag ble det klart at regjeringen og KrF er enige om å gå videre med regionreformen. Dermed må etter alle solemerker både finnmarkingene og Viken-motstanderne innse at slaget er tapt.

Forventet tvang

Før det forrige møtet i fellesnemnda i Viken ble det lansert et forslag om å legge videre arbeid på is til Stortinget har behandlet saken på nytt. Saken ble utsatt til neste møte 8. oktober, og Solli tror forslaget nå blir nedstemt.

– Det ble uttalt fra Ap-hold at vi må avvente videre arbeid til stortingsflertallet er avklart og oppgavene er på plass. Jeg regner med vi nå blir enige om å legge ballen død.

Hun får noe motvillig gehør fra ordførerkollegene Ole Haabeth og Roger Ryberg (begge Ap) i Østfold og Buskerud.

– Regjeringen går nå i retning av tvangssammenslåing. Jeg er ikke overrasket, men jeg forventer betydelig mer enn oppgavene som ble lagt fram mandag, sier Ryberg.

Savner oppgaver

For samtidig som flertallsavtalen ble kjent, ble det altså lettet på sløret om hva de nye fylkene skal løse.

– Det legges opp til at den nye regionen skal være en stor aktør i samfunnsutviklingen og en betydelig størrelse mellom kommune og stat. Da må det både følge oppgaver og midler med, som jeg ikke så av det som ble nevnt, sier Ryberg.

Også Haabeth peker på at det fortsatt er mange løse tråder, er skuffet over at det ikke ligger kulturoppgaver på bordet og etterlyser mer fylkeskommunalt ansvar for næringsutvikling.

– Det går i riktig retning, men jeg er skeptisk til tempoet. Ingen av disse oppgavene rettferdiggjør den geografiske inndelingen, selv Finnmark med 75.000 innbyggere vil kunne håndtere det som nå har kommet på egen hånd, mener han.

Les også: Viken jakter tomter på dyre trakter

– Krever større enheter

– Det er naturlig å vente med kulturoppgavene til kulturmeldingen er klar, og jeg er overbevist om at det vil komme flere oppgaver både på dette og andre områder etter hvert, kontrer Anette Solli.

I motsetning til Haabeth mener hun det trengs større fylker for at de nye oppgavene skal kunne løses best mulig.

– Både når det gjelder integrerings-, kultur-, samferdsels- og næringsoppgaver kreves det mer kraft og styrke, utdyper Solli.

19. oktober legger regjeringen fram en stortingsmelding som skal konkretisere oppgavefordelingen, og ordførerne venter nå spent på hva den vil inneholde.

– Vikens framtid og mulige suksess er helt avhengig av hva regjeringen legger fram. Jeg har store forventninger til at de legger inn skikkelige oppgaver, i tråd med det ekspertutvalget har innstilt på, sier Roger Ryberg.