Mener det var nødvendig å bytte sykehusdirektør

Både stortingspolitikerne og pasient- og brukerombudet håper Sykehuset Østfold nå får ro til å løse problemene som har blitt påpekt de siste månedene.

– Støyen den siste tida har bidratt til å svekke omdømmet til sykehuset. Nå blir det forhåpentligvis større arbeidsro, slik at man kan finne gode løsninger på de utfordringene som har blitt løftet fra flere hold, sier pasient- og brukerombud i Østfold, Marianne Eek.

Etter et ekstraordinært styremøte i Sykehuset Østfold (SØ) søndag kveld ble det klart at administrerende direktør Just Ebbesen trekker seg fra stillingen sin. Sykehuset har de siste ukene og månedene blitt kraftig kritisert for en rekke forhold – blant annet mengden korridorpasienter, ledelseskulturen og arbeidsmiljøet.

– Det er en økende uro rundt sykehuset i offentligheten som handler om korridorsenger og negative pasientopplevelser. Fokuset den siste tida har dreid mot meg som leder. Jeg ser at SØ ikke er tjent med at organisasjonen skal lide under et slikt press. Ut fra en totalbetraktning ser jeg det derfor som best for Sykehuset Østfold at jeg i samråd med styreleder trer ut av min stilling nå, sier Ebbesen i en pressemelding.

Fortsatt stortingsmøte

Som følge av sykehusturbulensen har stortingspolitikerne fra Østfold kalt inn ledelsen, styret og representanter for de ansatte ved sykehuset til et møte onsdag denne uka. Leder for Østfold-benken Stein Erik Lauvås (Ap) forteller at Ebbesens avgang ikke endrer på dette.

– Det er helt åpenbart behov for et slikt møte, med tanke på alle historiene som har kommet om forholdene ved Sykehuset Østfold. Da er det nyttig å få ledelsen, styret og de ansatte til å kaste lys på hva dette egentlig handler om og hvor skoen trykker – om det er mangel på ansatte, organiseringen av tjenestene eller økonomien.

– Så må vi som stortingspolitikere fra alle partier se på hvordan vi skal følge opp dette, og selv om sykehusene er organisert i en foretaksmodell er det ingen tvil om at ansvaret til sjuende og sist ligger på regjeringen og helsestatsråden. Her dreier det seg om liv og helse, og da må alt fungere, fastslår Lauvås.

Les også: Derfor har Sykehuset Østfold hatt problemer

– Annen type ledelse

Stortingskollega Tage Pettersen (H) mener sykehusdirektørens avgang gir en mulighet for å starte med blanke ark.

– Med tanke på kritikken som har kommet fra deler av de ansatte, pasienter og pårørende var nok dette en klok beslutning til det beste for sykehuset. Det er viktig å gi heder for den jobben Ebbesen har gjort med planlegging og flytting av sykehuset fra Fredrikstad til Kalnes. Nå kan det tyde på at det trengs en annen type ledelse for å bringe sykehuset videre, sier Pettersen.

– Mange av kritikerne har pekt på kultur og ledelse. Nå som direktøren har trådt til side håper jeg alle er innstilt på å se framover og løse utfordringene som har blitt påpekt.

Pasient- og brukerombudet i Østfold har vært blant de mange kritiske røstene til situasjonen ved sykehuset, og skrev blant annet i sin årsrapport for 2017 at de «oppfatter at det totalt sett er en betydelig fare for pasientsikkerheten som følge av de forhold som nå gjør seg gjeldende.»

Samarbeidsvilje

Marianne Eek er nå spent på hvordan en ny sykehusledelse vil gripe an situasjonen.

– Det at direktøren går av er nok ikke løsningen på alt, for det er ikke øverste leder som ene og alene sitter med ansvaret. Uansett ledere må det jobbes videre med å løse de utfordringene som finnes ved sykehuset.

– Vi har hele tida hatt et godt samarbeidsklima med sykehusledelsen, og særlig avdelingen for kvalitets- og pasientsikkerhet. Det ønsker vi å fortsette med i framtida, legger hun til.

Også lederen for Norsk Sykepleierforbund i Østfold er klar på at sykehuset fremdeles har en stor jobb å gjøre.

– Sykepleiernes oppgave er å si ifra om det som ikke er på stell, og det har de også gjort til både helsetilsynet og sykehusledelsen. Vi har fått mange henvendelser fra medlemmer, pasienter og pårørende om kritikkverdige forhold som sykehuset må ta tak i og ta lærdom av, sier Karen Brasetvik

– Vi er opptatt av å se framover. Dette er et nytt sykehus, og nå får vi en ny ledelse. Vår forventning er at det som kan bli bedre for både pasienter, pårørende og ansatte blir rettet opp i, slutter NSF-lederen.